Greenport West-Holland partner in energieproject

Greenport West-Holland partner in energieproject

Noordwest-Europa heeft een hoge dichtheid kassen voor de teelt van groenten, bloemen en fruit. Die sector is voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen als belangrijkste energiebron, die de op één na grootste productiekosten vormen. RE-Greenhouse, een Interreg Noordwest-Europa-project, heeft als doel om de transitie naar hernieuwbare energie in de glastuinbouwsector te versnellen voor klimaatbestendigheid, voedselzekerheid en een groter concurrentievermogen.

De projectpartners van RE-Greenhouse pakken dit samen op door kennisuitwisseling en door verschillende internationale acties. Binnen RE-Greenhouse werken elf partners uit vijf landen in Noordwest-Europa (België, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland) samen.

Belangrijkste projectinitiatieven

Pilotopstellingen
Het project richt proeflocaties op in vier landen – België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland – waar zes hernieuwbare energietechnologieën worden geïmplementeerd: zonne-energie, warmtenetwerk, restwarmte, biomassa, houtverwarmingssysteem en biogas. Deze pilots vormen de basis voor de ontwikkeling van een alomvattend beslissingsinstrument.

Transnationaal meetplan en overdrachtssysteem
Er wordt een transnationaal metrixplan en overdrachtssysteem voor operationele broeikasgasgegevens geïmplementeerd dat inzicht biedt in de energiestroom, het verbruik, de productie en de opslag van hernieuwbare energiebronnen.

Demonstratiebezoeken
Het project organiseert bezoeken ter plaatse aan de proefopstellingen en heeft tot doel telers en belanghebbenden te informeren, inspireren en stimuleren, en zo de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.

Beslissingsinstrument
Een beslissingsinstrument zal de meest geschikte en opportune hernieuwbare energiebronnen bepalen op basis van technische en economische factoren. De wijdverspreide adoptie ervan is gepland in België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland via een internationale open oproep voor telers en gerichte training van belanghebbenden.

Langetermijnimpact
Door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen vergroten telers hun veerkracht tegen geopolitieke schokken, waardoor een systemische verschuiving naar duurzame en milieuvriendelijke regionale praktijken wordt verzekerd. Deze verschuiving draagt bij aan voedselzekerheid, regionale werkgelegenheid en een groter concurrentievermogen op de wereldmarkt voor duurzame landbouwproducten.

Over RE-Greenhouse
Het RE-Greenhouse-project, gecoördineerd door Inagro en ondersteund door een subsidie van € 2,3 miljoen uit het Interreg North-West Europe-programma, heeft tot doel de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energieproductie in NWE-kassen te versnellen. Het consortium bestaat uit 11 partners uit België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v