Nanobubbles verbeteren komkommeropbrengst

Nanobubbles verbeteren komkommeropbrengst

Een Spaanse teler heeft samen met Cajamar, een toonaangevend onderzoeks- en innovatie-instituut in de Spaanse land- en tuinbouw, de effecten bestudeerd van met nanobubbles verrijkt irrigatiewater op kaskomkommers, geteeld in zandgrond onder semi-gecontroleerde temperatuur en luchtvochtigheid.

Moleaer’s nanobubble-technologie zorgt voor rendabele superverzadiging van irrigatiewater met opgeloste zuurstof en injecteert honderden miljoenen elektrochemisch geladen nanobubbles die de eigenschappen van water veranderen om meerdere voordelen te bieden. Hogere niveaus van opgeloste zuurstof zorgen dat planten en goede microben in de rhizosfeer maximaal gebruikmaken van zuurstof, wat gezonde wortelontwikkeling bevordert en planten weerbaarder maakt tegen stressfactoren in de omgeving, zoals droogte en hitte. Hoge concentraties van negatief geladen nanobubbles reduceren de oppervlaktespanning van water en verbeteren de infiltratie van bodems; ze verbeteren ook de capillariteit van opgeloste nutriënten, zodat nutriënten en water terechtkomen in de wortelzone, waar ze het hardst nodig zijn.

Betere capillaire wortelmassa resulteert in efficiëntere opname van voedingsstoffen, waardoor de vruchtgrootte toeneemt zonder dat wordt ingeboet op nutriëntengehalte of brix. Dit werd bevestigd in een recent onderzoek door NovaCropControl naar kaspaprika’s. De studie kwam tot de conclusie dat nanobubbles de wortelmassa met 25% lieten toenemen, wat leidde tot een 30% toename van 1e-klasse vruchten. Een andere studie, gepubliceerd in de Journal of Cleaner Production, bevestigde dat nanobubble-oxygenatie leidde tot verbetering in efficiënt gebruik van irrigatiewater, gewasopbrengst en kwaliteit in tomaten- en komkommerplanten.

Nanobubbles produceren ook een natuurlijke, milde oxidator wanneer ze verontreinigingen in het water tegenkomen, waardoor ze algen en pathogenen in het water reduceren, zonder chemicaliën. Hun harde, stabiele omhulsel stelt hen in staat biofilm en aanslag weg te schrapen uit irrigatiesystemen en de binnenkant van leidingen te ‘coaten’ om nieuwe ophopingen te voorkomen – daarmee verbetert de hygiëne in het systeem en zullen behandelingskosten dalen. Om deze voordelen van nanobubble-technologie in kaskomkommers te testen, is een controlegroep gebruikt met onbehandeld water, die is vergeleken met een groep die geteeld is met irrigatiewater dat met nanobubbles is verrijkt.

Methodologie
Gedurende het onderzoek zijn verschillende gewasparameters gemeten. De DO-concentraties zijn gemeten met een optische oximeter in zowel de recirculatietank als in de druppelaars. Gewicht, lengte en diameter van de vrucht werden gemeten, evenals het aantal vruchten per plant. De vrucht werd ingedeeld in categorieën volgens kwaliteit: 1e klasse, 2e klasse en lage kwaliteit die niet commercieel kon worden gebruikt.

Resultaten
De DO-concentratie in de nutriëntenoplossing met nanobubbles varieerde van 43,8 mg/L aan het begin van de teeltcyclus tot 34,6 mg/L aan het eind, significant hoger dan de controlegroep die consistent onder de 10 mg/L scoorde. De geleidelijke afname in deze DO-concentratie werd toegeschreven aan de stijging in temperatuur gedurende het experiment. Gedurende de tweede periode van het onderzoek zorgde het met nanobubbles verrijkte irrigatiewater voor een consistentere productiesnelheid dan de controlegroep, wat leidde tot aanzienlijke verschillen in zowel totale als commerciële productie. Zowel de totale als de commerciële vruchtopbrengst waren significant hoger in de groep die irrigatiewater kreeg dat met nanobubbles was verrijkt. De gewaskwaliteit verbeterde met een aanzienlijke toename in opbrengst van eersteklas vruchten (7,23 kg/m2 tegenover 6,11 kg/m2) en een enigszins hoger gemiddeld gewicht per vrucht (403,5 g tegenover 392,6 g).

Opname van nutriënten in het gewas
Behandeling met nanobubbles leidt tot een grotere opbouw van stikstof en kalium in de vrucht. Dit duidt op een efficiëntere opname van nutriënten door het gewas, wat wordt veroorzaakt door het vermogen van nanobubbles om nutriënten in de grond te mobiliseren en absorptie door het wortelstelstel te faciliteren. Pablo Garcia Raya, agronoom, gaf aan: “Het gebruik van zuurstof-nanobubbles in de kas heeft de productie verbeterd van komkommers en tomaten onder hoge temperatuuromstandigheden. Deze technologie heeft een hogere productie mogelijk gemaakt in suboptimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het gewas, wat het teeltbedrijf winstgevender maakt en gebruik van water en andere inputs optimaliseert.”

De conclusie was dat met nanobubbles verrijkt irrigatiewater de teelt van komkommers in de kas verbeterde, wat leidde tot meer vruchtzetting en komkommers van betere kwaliteit. Nanobubble-technologie hielp de teler met de volgende voordelen:
•    Op rendabele wijze DO-concentraties verhoogd in de irrigatie met meer dan 200%
•    Opbrengst significant toegenomen met 16%
•    Vruchtkwaliteit verbeterd met 18,3% meer 1e-klasse vruchten
•    Efficiëntere opname van nutriënten, aangetoond door een grotere opbouw van stikstof en kalium in de vruchten

Telers die de kwaliteit van hun gewas willen verbeteren, kunnen gebruikmaken van met nanobubbles verrijkte irrigatie voor een duurzame en betaalbare oplossing. De voordelen van het irrigeren van gewassen met zuurstof-nanobubbles kan leiden tot meer winstgevendheid dankzij een toename in productie en vruchtkwaliteit. Vruchten van hogere kwaliteit betekent een hogere commerciële waarde en vaak meer winst.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v