Meer ruimte-efficiŽntie: verticaal teeltsysteem

Meer ruimte-efficiŽntie: verticaal teeltsysteem

Met een innovatieve verticale teeltinstallatie, ontworpen door Urban Crop Solutions, gaat Inagro de uitdaging aan om de ruimte-efficiŽntie binnen de land- en tuinbouw te verhogen. De 12 meter hoge gevelserre van Agrotopia wordt het unieke decor voor dit grensverleggende onderzoek waarbij de glastuinbouwsector verticaal in beweging komt. Het project biedt oplossingen voor efficiŽnt ruimtegebruik en positioneert Vlaanderen aan de top op vlak van innovatie en verduurzaming in agrovoeding.

In 2021 opende Inagro Agrotopia, een unieke onderzoeks- en demonstratiekas op het dak van de kistenloods van REO Veiling. Met een indrukwekkende omvang van  6000 m² is Agrotopia, gelegen in de stad Roeselare, de grootste dakserre van Europa. Het onderzoek binnen Agrotopia legt sterk de nadruk op de ontwikkeling van toekomstbestendige teelttechnieken, zoals hydrocultuur en verticale tuinbouw. Voor de realisatie van een verticaal meerlagenteeltsysteem, heeft Inagro ruimte gereserveerd in de 12 meter hoge gevelserre. Het ontwerp en de uitvoering van dit innovatieve teeltsysteem zijn via een aanbesteding toevertrouwd aan Urban Crop Solutions. 

De bouw van de installatie start in het eerste kwartaal van 2024 om in gebruik te nemen eind 2024. De realisatie komt er dankzij de ondersteuning van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten van VLAIO en de provincie West-Vlaanderen.Urban Crop Solutions en Inagro bundelen hun krachten in deze bijzondere West-Vlaamse samenwerking. Ze combineren geavanceerde indoor farmingtechnologie met diepgaande kennis van onderzoek en teelt. “We zijn enthousiast om met Inagro aan dit innovatieve project te werken. Ons gezamenlijk doel is  grenzen verleggen en duurzame landbouw bevorderen. Deze samenwerking bevestigt onze inzet voor geavanceerde technologieën, flexibiliteit en het integreren van indoor farming met de natuurlijke omgeving van serres”, aldus Jean-Pierre Coene, CEO Urban Crop Solutions. Inagro vond in Urban Crop Solutions een toonaangevende, betrouwbare partner voor deze opdracht. “Deze samenwerking is een perfect voorbeeld van hoe publieke en private sector elkaar kunnen versterken. Samen kunnen we innovatieve oplossingen bieden die de land- en tuinbouw naar een hoger niveau tillen op het gebied van duurzaamheid en productiviteit”, aldus Bart Naeyaert, gedeputeerde provincie West-Vlaanderen.

Het verticaal teeltsysteem zal bestaan uit drie torens van 10 meter met 18 bewegende tafels per toren. Door op verschillende lagen te telen, wordt het gebruik van de ruimte optimaal benut. Deze techniek is vooral gekend in een gesloten systeem, waarbij de omgevingsfactoren gecontroleerd kunnen worden, wat een hoge energiekost met zich meebrengt. Dit nieuwe teeltsysteem exploreert meerlagig ruimtegebruik in de serre en is ontworpen om maximaal te profiteren van natuurlijk zonlicht. Om indien nodig extra licht toe te voegen, , zijn de torens uitgerust met dynamische belichting. De plantontwikkeling kan beïnvloed worden door het lichtspectrum van de ledverlichting bij te sturen. Zo worden de voordelen van een serre gecombineerd met de precisie van een gesloten systeem, wat resulteert in een innovatieve en duurzame teeltomgeving met maximale flexibiliteit.

Onderzoek voor de glastuinbouw: nu en in de toekomst
Agrotopia bestaat uit 13 verschillende afdelingen, uitgerust met teeltsystemen voor de hydroteelt van bladgewassen (MGS, DFT) en vruchtgroenten (substraatmatten). Maarten Ameye, onderzoeksleider voor tuinbouw onder afdekking bij Inagro, legt uit dat het nieuwe verticale teeltsysteem zich in eerste instantie zal richten op bladgroenten, aardbeien, en kiem- en microgroenten. “We richten ons specifiek op de teelttechniek van gewassen die van essentieel belang zijn voor de glas- en stadstuinbouw, om zo onze telers en stakeholders in deze sectoren te ondersteunen. De opgedane kennis en inzichten zullen vertaald worden naar de huidige systemen en serres om de glastuinbouw van vandaag verder te innoveren en te verduurzamen. Aanvullend kunnen we, op basis van de resultaten, advies verstrekken voor de praktische implementatie van dergelijke systemen, zowel op lokaal als internationaal niveau.” Na validatie worden de systemen beschikbaar gesteld als proefplatform voor technologie-ontwikkelaars en kennisinstellingen, waardoor ze samen met telers innovaties op het gebied van hoog verticaal telen kunnen ontwikkelen en benutten.

"Het gebruik van dergelijke innovatieve meerlagige teeltinstallatie is op vandaag, op enkele experimenten na, zo goed als onbestaande. Daarom vereist het systeem extra onderzoek met betrekking tot klimaatconditionering, irrigatie, inspectie en controle van het plantgoed en gebruiksgemak. Deze aspecten nemen we mee opgenomen in ons gezamenlijk onderzoek met partners, waaronder de bestaande leerstoel Agrotopia waardoor de inbreng van het academisch niveau verzekerd is”, aldus Maarten Ameye.

Innovatieve strategie voor glastuinbouw in verstedelijkt Vlaanderen
In het Vlaamse stadslandschap strijden landbouw, industrie, recreatie, natuur en verstedelijking om kostbare ruimte, waardoor het oprichten van glastuinbouwbedrijven zowel in verstedelijkt of industrieel gebied, als op het platteland uitdagend is. De huidige oppervlakte moet beter benut worden door het ruimtelijk rendement te verhogen. Inzetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, kan integratie van voedselproductie in steden en verstedelijkte gebieden, waar ruimte beperkt is, bevorderen. Dit concept geniet ook internationaal veel interesse.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v