Energiebesparing en betere groei met Airflow

Energiebesparing en betere groei met Airflow

Het innovatieve Airflow-systeem van ErfGoed biedt kansen voor energiebesparing én voor het realiseren van een fors lagere temperatuur tussen het gewas. Dit laatste komt de groei en kwaliteit ten goede. Een en ander blijkt uit metingen en proeven die de afgelopen periode werden gedaan met het Airflow-systeem. Hoewel de uitkomsten positief zijn en het systeem perspectiefvol blijkt, zijn er ook nog veel vragen en is vervolgonderzoek nodig.

Het nieuwe Airflow-systeem bestaat uit een eb- en vloedvloer, die wordt verwarmd en gekoeld door middel van slangen onder de vloer. Daarnaast wordt lucht ingebracht via distributiebuizen in de vloer, om de lucht rondom het gewas te verwarmen of te koelen. Deze buizen zijn voorzien van gaatjes, waardoor de lucht zich verdeelt via de vloer die een poreuze laag heeft. Vooral de combinatie van de verwarmings- en koelslangen en het inbrengen van lucht maakt het systeem uniek.

ErfGoed deed de afgelopen periode op uitgebreide schaal proeven met het nieuwe systeem. Dit gebeurde op haar locatie in Moerkapelle, in een teelt van Sarcococca. Adviseur Leo de Rijke van De Rijke Techniek was hier nauw bij betrokken en voerde diverse metingen en analyses uit. “We hebben zowel de pot-, als de vloer- en de ruimtetemperatuur gemeten”, vertelt hij. “Dit deden we in een afdeling mét de innovatieve vloer en in een ‘normale’ afdeling, met een reguliere eb- en vloedvloer van ErfGoed. Omdat alle andere omstandigheden gelijk waren, was de meerwaarde van de Airflow-vloer heel duidelijk zichtbaar.”

Laagwaardige warmte beter benutten
Onderdeel van het onderzoek was het in kaart brengen van de effecten van het verwarmen via de Airflow-vloer. Hierbij werd, via de slangen, laagwaardige warmte van 35 graden aangevoerd. Daarnaast werd blucht in de vloer gebracht, die via een speciaal systeem werd verdeeld door de vloer. “We zagen dat we, door het inbrengen van de lucht, de laagwaardige warmte konden terugkoelen tot een temperatuur van 22 graden. Zonder inbreng van de lucht was sprake van een retourtemperatuur van 27 graden. Dit betekent concreet dat je de laagwaardige warmte op deze manier veel beter kunt benutten. Ofwel: met het Airflow-systeem haal je meer rendement met laagwaardige warmte. Dat heeft alles te maken met het feit dat de afgiftecapaciteit van de vloer wordt vergroot, door het inbrengen van de lucht.”

Rendement optimaliseren
Dit gegeven biedt volgens De Rijke kansen voor energiebesparing, en kan onder meer interessant zijn voor ondernemers die werken met aardwarmte of een warmtepomp. “We hebben de laagwaardige warmte nu voor de proef ingebracht via de ketel, maar je kunt natuurlijk ook gebruikmaken van aardwarmte of warmte van een warmtepomp. Dan kun je er als ondernemer óf voor kiezen om de warmte zo ver mogelijk terug te koelen óf om de aanvoertemperatuur te laten zakken. Op die manier heb je dus minder energie nodig om je tuin op temperatuur te houden. Hoeveel precies, dat moeten we verder uitzoeken. Maar dit resulteert wel in een beter rendement van een warmtepomp of aardwarmtebron.”

Koeler op warme dagen
Daarnaast werden in de afgelopen periode uitgebreid proeven gedaan met het koelen van de Airflow-vloer via de slangen in combinatie met het inbrengen van koude lucht. Dat bleek een duidelijke meerwaarde te hebben op warme dagen, geeft de adviseur aan. “We zagen dat de temperatuur tussen het gewas in de afdeling met het Airflow-systeem op deze dagen gemiddeld zo’n vijf graden lager was dan in de afdeling met de reguliere ErfGoedVloer. Dit is te danken aan de combi van het inbrengen van koud water via de slangen en koude lucht, en aan het feit dat je de koude precies daar brengt waar je deze wilt hebben.”

De lagere temperatuur heeft volgens Cor Bremmer, Commercial Director bij ErfGoed, een duidelijke meerwaarde voor de gewasgroei. “Een temperatuur tussen de 20 en 30 graden is voor gewassen het meest optimaal qua groei. Daarbij ging de RV omhoog, doordat de droge luchtstroom vocht opnam uit de vloer. En hierdoor gaan de huidmondjes openstaan, wat de fotosynthese bevordert. Daarnaast is de luchtbeweging gunstig voor de plantgroei en zagen we dat het microklimaat rondom de plant verbeterde.”

Vervolgproeven
Zowel het verwarmen als het koelen met het AirFlow-systeem blijkt dus een duidelijke toegevoegde waarde te hebben. Welke variant het meest interessant is, hangt volgens De Rijke af van de specifieke bedrijfssituatie van een teler en van de locatie van een bedrijf. “Het is logisch dat het koelen met het AirFlow-systeem waarschijnlijk vooral interessant is voor ondernemers in warmere gebieden. Maar dit zijn zaken die we in vervolgproeven verder onder de loep gaan nemen. Er liggen sowieso nog veel vragen, bijvoorbeeld of de investering in het systeem rond te rekenen is en zo ja, op welke termijn. Maar dat het Airflow-systeem volop potentie biedt, is wel duidelijk.” Binnenkort worden nieuwe proeven opgezet bij ErfGoed en ook bij een aantal klanten in de praktijk.

 

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v