Roofmijt slaat goed aan in pilot zonder zwavel

Roofmijt slaat goed aan in pilot zonder zwavel

In de pilot 'Tomaat telen zonder zwavel’ worden twee biologische bestrijdingsstrategieën (met en zonder Macrolophus) in de onbelichte tomatenteelt gedemonstreerd. De teelt is gestart in week 4 en wordt intensief gemonitord op plagen en geïntroduceerde natuurlijke vijanden.

Omdat geen zwavel in de teelt wordt gebruikt, werd het mogelijk de roofmijtsoort Pronematus ubiquitus preventief in te zetten tegen meeldauw en tomatengalmijten. Deze zeer kleine roofmijt wordt niet gehinderd door de klierharen van tomaat en kan zich vroeg vestigen wanneer stuifmeel wordt aangebracht. Een fatsoenlijke dichtheid van deze roofmijt is vereist voor om preventief tomatengalmijten te beheersen. In beide kascompartimenten is de roofmijt tweemaal geïntroduceerd (week 6 en week 8) en is eerst wekelijks drie keer bijgevoerd met stuifmeel van lisdodde (500 g NutrimiteTM /ha) middels een verblazer.

Lees hier meer

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v