Kas als Energiebron zoekt nieuwe projectideeŽn

Kas als Energiebron zoekt nieuwe projectideeŽn

Kas als Energiebron doet een oproep om nieuwe projectideeŽn in te dienen. Naast de reguliere middelen vanuit het ministerie van LNV en vanuit Kennis in je Kas (KijK), heeft LNV in het kader van het klimaatbeleid aanvullende middelen beschikbaar voor projecten die bijdragen aan het versneld en substantieel realiseren van de CO2-reductie.

"We roepen op om voorstellen in te dienen voor projecten met uitvoering in 2025 en later. In enkele gevallen kunnen projecten nog in 2024 starten", laat Glastuinbouw Nederland weten. Indicaties voor mogelijke nieuwe projecten moeten uiterlijk vrijdag 28 juni zijn ingeleverd.

Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030
Op 30 november 2022 is het nieuwe convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 getekend. Daar zijn de afspraken in het klimaatakkoord en het coalitieakkoord geconcretiseerd en uitgewerkt samen met de betrokken partijen Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën. Het doel is grofweg om de CO2-emissie te halveren t.o.v. 2020. De tekst is hier terug te vinden. Daarnaast heeft Glastuinbouw Nederland zijn energievisie herijkt en gepubliceerd: Visiedocument Energie 2023.

Lees hier meer

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v

Meest gelezen