Tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke opgaven

Tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke opgaven

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) is een initiatief van Glastuinbouw Nederland en werkt samen met het ministerie van LNV aan tuinbouwoplossingen voor maatschappelijke opgaven rond circulaire economie (kringlooplandbouw), gezondheid & preventie en groen beleven. Dat gebeurt via het innovatieprogramma Circulaire Tuinbouw 2020-2025, waarmee grensverleggende perspectieven en nieuwe verdienmodellen voor de tuinbouw worden ontwikkeld.

Dit moet ertoe leiden dat de glastuinbouw, bij de juiste randvoorwaarden, samenwerking met de overheid en cross-sectorale verbindingen, in 2050 circulair is op het gebied van materiaalstromen, met name biomassa, substraten en meststoffen. Om deze ambitie te realiseren zijn concrete speerpunten en activiteiten vastgesteld in het jaarplan.

Verantwoorde Glastuinbouw
Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw. Een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving.

Met de circulaire kas wordt ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving getoond. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees hier het hele verhaal.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Paprika Horti Newsradio. Luister terug!

Paprika Horti Newsradio
Luister mee!

Paprika Horti Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v