Meer tomaten dankzij nanobubbles in water

Meer tomaten dankzij nanobubbles in water

Een distributeur van Moleaer’s nanobubble-technologie in Spanje heeft samen met Agrocolor SL de effecten van met nanobubbles verrijkt irrigatiewater onderzocht op kastomaten geteeld in de grond. Agrocolor SL voert audits en certificeringen uit, en heeft een eigen afdeling voor onderzoek, ontwikkeling en proeven.

Moleaer’s nanobubble-technologie biedt twee grote voordelen wanneer gas wordt geïnjecteerd in water: efficiënte en betaalbare verhoging van concentraties opgeloste zuurstof (DO) en hoge concentraties elektrochemisch geladen nanobubbles die de eigenschappen van water veranderen, met verschillende positieve effecten.

De technologie produceert op economisch verantwoorde wijze hoge DO-niveaus, om optimale wateromstandigheden te creëren voor de ontwikkeling van gezonde wortels, wat een gezond microbioom bevordert in de bodem, en het gewas weerbaarder maakt tegen stressfactoren als droogte en hitte. Nanobubbles, geproduceerd door Moleaer’s technologie, helpen de oppervlaktespanning van water te reduceren, wat bijdraagt aan bodeminfiltratie en de mobiliteit van nutriënten, om te zorgen dat water en voedingsstoffen effectiever de wortelzone bereiken.

Een betere haarwortelmassa resulteert in efficiëntere opname van nutriënten, wat leidt tot verbeterd vruchtgewicht zonder in te boeten op nutriëntengehalte of brix. Dit werd onlangs bevestigd in een onderzoek door NovaCropControl naar paprika’s onder glas, die irrigatiewater kregen dat met nanobubbles was verrijkt. Het onderzoek wees uit dat nanobubbles de wortelmassa met 25% vergrootten, wat leidde tot een toename van 30% in 1e-klasse vruchten. Een andere studie, gepubliceerd in de Journal of Agricultural and Food Chemistry, bevestigde dat nanobubble-oxygenatie de opbrengst van tomaten deed toenemen met 23%.

Naast deze voordelen helpen nanobubbles ook bij het verminderen van pathogenen in het water, en schrapen ze biofilm van irrigatiesystemen zonder gebruik van chemicaliën, zodat ziektedruk op het gewas afneemt en irrigatiesystemen schoner blijven. Al deze voordelen leiden ertoe dat telers gewassen zien van betere kwaliteit, waarbij meestal de inputs afnemen en gewasproductie toeneemt. Om deze voordelen te testen in de kas, hebben Biosabor en Agrocolor tomatenplanten, geteeld met irrigatiewater dat met nanobubbles was verrijkt, vergeleken met planten die werden geteeld met onbehandeld irrigatiewater.

Nanobubbles verhogen DO en verbeteren gewaskwaliteit en productie
De niveaus van opgeloste zuurstof in het irrigatiewater werden gemeten met een oximeter bij de druppelaars gedurende de gehele teeltcyclus. Gemiddeld genomen had het met nanobubbles verrijkte irrigatiewater een hogere, stabielere DO-concentratie dan de controlegroep, met een gemiddelde van 20,77 ppm tegenover 6,30 ppm.


Hogere gewasopbrengst met nanobubbles
De tomatenplanten die met nanobubbles verrijkt irrigatiewater kregen, hadden 9,7% meer productie vergeleken met de controlegroep. Daarnaast was de diameter van de vruchten 3,8% groter, en het gemiddeld vruchtgewicht was 8,4% hoger. De tomaten werden op kwaliteit ingedeeld in drie hoofdcategorieën: 1e-klasse, 2e-klasse en lage of niet-commerciële kwaliteit. Kijken we naar vruchtkwaliteit, dan had het vak dat met nanobubbles verrijkt irrigatiewater kreeg, 9,3% meer vruchten in de 1e categorie, 12,3% meer in de 2e en 17% meer in de lagere kwaliteitscategorie.  
Door de omstandigheden in de wortelzone te verbeteren met Moleaer’s nanobubble-technologie, kunnen telers wereldwijd hun productie en winst verhogen. Zuurstof-nanobubbles stellen telers in staat om productievere gewassen te telen van hogere kwaliteit.

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v