Gerichtere watergift met ionspecifieke metingen

Gerichtere watergift met ionspecifieke metingen

Telers die hun aan- en afvoerwater willen laten testen, moeten een monster nemen en dat naar een laboratorium sturen. Ze moeten vervolgens een paar dagen wachten op de uitslag. Daarom gebeuren deze testen meestal maar eens per 1 of 2 weken. Door het water ter plaatse te meten met een ionspecifieke meter is het resultaat in ongeveer een uur bekend; de teler kan dus direct bijsturen indien nodig. Daarnaast kunnen data uit het water gebruikt worden voor verdere automatisering. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt het praktische gebruik van Celine, een ionspecifiek meetapparaat, en het nut van een 'ionspecifieke teelt'.

Een paar jaar geleden lanceerde The Sensor Factory de Celine, een tool voor het uitvoeren van ion-specifieke metingen die gebruik maken van de techniek van capillaire elektroforese. WUR heeft een consortium opgericht om te onderzoeken hoe de Celine het beste kan worden ingezet en verbeterd. WUR wil voldoende informatie verzamelen om ion-specifieke teelt (ISC, met dagelijkse aanpassing per ion) te vergelijken met conventionele praktijk (CC, met dagelijkse aanpassing op EC). De aanname is dat ISC de ionenfluctuaties in het wortelmilieu vermindert (vergeleken met CC), wat de opbrengst uiteindelijk met 5% kan verhogen.

Laboratoriumtests
Het onderzoek startte met laboratoriumtests om het effect van ionenfluctuaties op de opbrengst aan te tonen. WUR deed vervolgens een vergelijkende proef tussen ISC en CC. Hieruit bleek nog geen significante winst voor ISC, waarschijnlijk door enkele technische storingen bij het dagelijks aanpassen van de voeding. Om dagelijkse aanpassingen toe te passen, is het wenselijk om een ????meststofinjectie-eenheid te hebben. Daarom volgde in 2021 een onderzoek bij groenteteeltbedrijf Royal Pride en wordt de Celine momenteel getest in tomaat bij Kwekerij Lijntje: beide bedrijven hebben mestinjectie-units.

In het onderzoek wordt vooral gekeken naar de macronutriënten NH4, K, Ca, Mg, Na, NO3, Cl, SO4, PO4, HCO3. Zowel het drainwater als het gietwater wordt onderzocht. Beide soorten water gaant via een aparte leiding naar de Celine. De meting is dus automatisch; de teler hoeft geen monsters te nemen. Tijdens het onderzoek worden de gegevens over de ionen geladen in een voedingsadviesprogramma van WUR, de BAB (Bemesting Advies Basis) die de gegevens van Celine uitwerkt en de teler de dagelijkse aanpassingen voorstelt.

Autonome fertigatiesystemen
Het gebruik van ionspecifieke meter in-situ in combinatie met een voedingsadviesprogramma zou vooral interessant zijn voor die gebieden waar minder kennis beschikbaar is over bemesting en waar laboratoriumanalyses te traag of te duur zijn. Voor modernere kassen is on-site ion specifiek meten de eerste stap naar autonome fertigatiesystemen.

Bron: Wageningen U&R BU Glastuinbouw

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v