Arbovisie in de maak

Arbovisie in de maak

Het kabinet wil voor de Arbovisie doorkijken naar 2040 en heeft de Sociaal Economische Raad (SER) om advies gevraagd. Afgelopen maanden werd in de SER en binnen LTO/Stigas over de concept Arbovisie 2040 gesproken.

In de visie staat wat het kabinet belangrijk vindt. Wat zij als stip op de horizon ziet als het gaat om veilig en gezond werken. Welke onderwerpen springen er voor de glastuinbouw uit? We delen hetzelfde strategische doel: goed werk. Een andere, voor ons herkenbare constatering in de visie, is het belang van samenwerking door sociale partners. Samen de handen in elkaar slaan en zorgen voor het naleven van de Arbowet. Opsteker voor ons, Stigas wordt als goed voorbeeld en initiatief genoemd.

Aandachtspunten en hoofdlijnen
Herkenbare aandachtspunten voor onze sector zijn:

  •     Arbeidsomstandigheden, het beschermingsniveau en de veiligheid op de werkplek moeten voor allen die daar arbeid verrichten gelijk zijn;
  •     In het bijzonder de verwijzing naar de positie van arbeidsmigranten en de aanbevelingen van Roemer zijn voor onze sector relevant;
  •     Een ander belangrijk punt voor onze sector is het belang van verantwoord opdrachtgeverschap.

De volgende hoofdlijnen zijn voor ons ook belangrijk:

  •     Aandacht voor de inzet op preventie, vooral voor risico’s op de lange termijn;
  •     De impact op werk van automatisering en robotisering.

In de eigen Human Capital Agenda (HCA) van de glastuinbouw wordt onder speerpunt 1 de volgende ambitie genoemd: ‘Wij willen werken in de glastuinbouw aantrekkelijker maken en medewerkers vitaal houden, zodat ze met plezier aan het werk zijn en kunnen blijven.’

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v