Huisvesting hoog op politieke agenda

Huisvesting hoog op politieke agenda

Op de prioriteitenlijst van de gemiddelde glastuinbouwondernemer staat de beschikbaarheid van gemotiveerd personeel hoog genoteerd. Internationale medewerkers zijn daarbij onmisbaar; goede huisvesting voor deze groep is een vereiste om hen aan de sector te binden. Ervaring leert dat dit vraagt om maatwerk. Daarom wordt vanuit de thematafel huisvesting van Greenports Nederland de druk op lokale en landelijke politiek opgevoerd.

Glastuinbouw Nederland maakt onderdeel uit van die thematafel en denkt en werkt mee om het dossier over huisvesting internationale medewerkers voortdurend onder de aandacht te houden bij politici. Bijvoorbeeld bij de nieuwe leden van de diverse provinciale staten. Het onderwerp moet in elke provincie worden meegenomen in de te smeden coalitieakkoorden, zo is de mening van de glastuinbouw. Werkbezoeken van politici aan diverse huisvestingsinitiatieven maken onderdeel uit van de lobby.

Lees hier verder

Bron: Glastuinbouw Nederland

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v