'Fors lagere energiekosten door kleine aanpassingen'

'Fors lagere energiekosten door kleine aanpassingen'

Meer dan de helft van de glastuinders in ons land kreeg de afgelopen tijd te maken met een kostenstijging, als gevolg van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Dat bleek uit een inventarisatie die Glastuinbouw Nederland onlangs uitvoerde. Hortilux herkent dit beeld en ondersteunt ondernemers op diverse manieren bij het verlagen van het energieverbruik.

“Bij Hortilux horen we dagelijks van telers hoeveel de gestegen energieprijzen teweegbrengen”, zegt Mitchel Visser, Area Sales Manager bij Hortilux. “We zien hierbij duidelijke verschillen in aanpak. Of ondernemers al dan niet een WKK hebben en hun energieprijzen – geheel of gedeeltelijk – hebben vastgelegd, maakt een wereld van verschil. En dergelijke zaken zijn ook bepalend voor de keuzes die zij maken.”
Sommige telers bieden de energiecrisis het hoofd door later op te starten na de teeltwissel. “Maar voor ondernemers met vaste afzetcontracten – waaronder veel van onze klanten – is dit geen optie. Zij hebben een leveringsverplichting richting bijvoorbeeld supermarkten. We zien dat zij daarom versneld overstappen naar een hybride of full LED-groeilichtinstallatie.”

Hortilux zag het aantal aanvragen voor LED-belichting in de afgelopen periode explosief stijgen, zowel vanuit bestaande als van nieuwe klanten. “Als Hortilux gaan we graag met ondernemers in gesprek, om te kijken op welke manieren energie kan worden bespaard op het gebied van groeilicht. Naast de toevoeging van LED zijn er ook nog andere mogelijkheden om de energiebehoefte van de bestaande HPS-installatie te verlagen.”

Juiste investeringen leveren geld op
Visser benadrukt dat kleine aanpassingen aan het groeilichtsysteem al kunnen resulteren in fors lagere energiekosten. “Het kiezen voor de juiste schakelmomenten, kleine aanpassingen in de groeilichtcurve en het optimaliseren van de belichtingsuren kunnen bijvoorbeeld al een groot verschil maken. Daarnaast kunnen we in kaart brengen hoeveel onbenutte energie er ontstaat in een HPS-groeilichtinstallatie. En vernieuw je de lampen en reflectoren van een HPS-installatie, dan ben je op jaarbasis bijvoorbeeld al bijna 40 euro per armatuur goedkoper uit. Op de juiste manier investeren kan dus geld opleveren.”

Lagere voorinvestering in LED mogelijk
Zoals gezegd investeren veel ondernemers in deze periode in LED. De hogere investeringskosten ten opzichte van HPS vormen hierbij vaak een drempel. “Hortilux denkt wat dit betreft met ondernemers mee”, zegt Visser. “Onze nieuwe groeilichtsystemen zijn namelijk dusdanig ontworpen dat een gefaseerde investering mogelijk is. Je kunt bijvoorbeeld twee HPS-armaturen vervangen door één LED-groeilichtsysteem. Hierdoor is de voorinvestering laag, blijft het lichtniveau gelijk en komen de energiekosten veel lager uit. En is er op een later moment behoefte aan een hoger lichtniveau, dan kan de klant eenvoudig extra LED-lichtbronnen toevoegen.”

Samen de juiste plantbalans vinden
Maar Hortilux helpt ook op andere manieren om een optimaal rendement te realiseren en op die manier de kosten per eenheid product binnen de perken te houden. “De overstap naar een LED-groeilichtsysteem betekent een systeemverandering in een kas. Je moet als teler op zoek naar de juiste plantbalans”, licht Visser toe. “Als implementatiepartner van Plant Empowerment staan wij telers ook hierin bij. De adviseurs van de verschillende implementatiepartners van Plant Empowerment werken nauw samen en bieden een brede maatwerkaanpak op het gebied van belichting, scherming, biologie, fertigatie en klimaat. Natuurlijk in samenwerking met de teler en zijn teeltadviseur.”

Bron:

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v