'10% meerproductie dankzij nieuwe Omega-reflector'

'10% meerproductie dankzij nieuwe Omega-reflector'

Schenkeveld experimenteert sinds september vorig jaar met de nieuwe Omega-reflector van Hortilux; een innovatie in de markt voor HPS-groeilicht. De reflector levert een forse lichtwinst op en zorgt tegelijkertijd voor een betere balans tussen lichtdoordringing en -verdeling. Door deze upgrade van de bestaande installatie, die een beperkte investering vergde, worden op het bedrijf tot tien procent meer tomaten geoogst.

De Omega-reflector van Hortilux, die sinds kort op de markt is, onderscheidt zich door twee zaken: het lichtrendement ligt circa twee procent hoger dan bij een Beta-reflector en er is sprake van een meer gelijkmatige lichtverdeling in de kas. "Het hogere lichtrendement komt vooral voort uit het feit dat de reflector veel efficiënter is; je haalt meer licht uit dezelfde hoeveelheid energie", zegt accountmanager Kurt Zwemstra van Hortilux. "Daarnaast is het licht beter verdeeld door de kas en is sprake van een betere balans tussen lichtdoordringing en -verdeling in het gewas. Dat bleek ook uit de proeven die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd in roos en tomaat. Naar aanleiding van de positieve resultaten die dit opleverde, zijn de proeven afgelopen jaar verder opgeschaald. Inmiddels zijn meer dan 30.000 Omega-reflectoren geďnstalleerd op praktijkbedrijven."

16,5 procent lichtwinst
Ook Schenkeveld - één van de toonaangevende tomatenbedrijven in ons land - experimenteert sinds het najaar van 2019 met de Omega-reflectoren van Hortilux. Er is een proefvak ingericht op de locatie Schenkeveld Zijtwende in De Lier, waar op een oppervlak van tien hectare de tomatenrassen Piccolo, Strabena en Bliss worden geteeld. De resultaten van de Omega-reflector worden onder de loep genomen, in combinatie met een bestaande en een nieuwe lichtbron. "Voordat we nieuwe reflectoren installeren stellen we steevast een lichtcalculatie op", vertelt Zwemstra. "Hierbij brengen we de te verwachten meerwaarde van de reflectoren in kaart. Deze verschilt namelijk per gewas en per bedrijf. Ook voeren we een meting uit aan de bestaande lichtbronnen en reflectoren, voordat de nieuwe reflectoren worden geďnstalleerd en daarna nogmaals. Alleen op die manier krijg je immers een betrouwbaar beeld van de toegevoegde waarde die de reflectoren bieden."
Metingen tonen volgens Zwemstra aan dat de keuze voor alleen een nieuwe reflector in de situatie van Schenkveld 6,6 procent meer licht oplevert. Een nieuwe reflector in combinatie met een nieuwe 1000 Watt-lichtbron biedt maar liefst 16,5 procent lichtwinst. "Hierdoor wordt het eerder interessant om de bestaande reflectoren en/of lichtbronnen te vervangen. Bij tomaten ligt het omslagpunt na vier ŕ vijf jaar. Normaal gesproken wordt uitgegaan van een vervangingstermijn van zes tot zeven jaar."

Forse meerproductie
Op de locatie Schenkeveld Zijtwende vertaalt het extra licht zich in significant betere teelt- en productieresultaten. "In de tralie waar de bestaande reflector is vervangen door de Omega-reflector halen we een meerproductie van 5,5 procent", zegt teeltverantwoordelijke Ruben Oosterman van Schenkeveld. "En de combinatie van de Omega-reflector en een nieuwe lichtbron levert zelfs een meerproductie van ruim tien procent op. We zagen ook dat de tralie met nieuwe reflectoren en lichtbronnen aan het begin van de teelt sneller in productie kwam. Enerzijds door het extra licht, maar ook doordat het licht dieper doordringt in het gewas. Hierdoor worden er meer suikers getransporteerd naar de vruchten, wat resulteert in een iets grover product."

Sterker gewas
Oosterman geeft aan dat de homogenere balans tussen lichtverdeling en -doordringing daarnaast bijdraagt aan een sterker en weerbaarder gewas, met name in de wintermaanden. "Hierdoor heeft de plant meer energie over om in de vruchten te stoppen. Ook dit draagt bij aan een hoger vruchtgewicht. Daarnaast is, door de grotere hoeveelheid licht en de betere lichtverdeling, sprake van een uniformer gewas. Dit zien we met name in de tralies met nieuwe lichtbronnen en reflectoren."

Volledige switch
Al met al hebben de Omega-reflectoren hun verwachtingen volgens Oosterman meer dan waargemaakt. "Als de rest van de teelt zich goed ontwikkelt en de productiecijfers op niveau blijven of stijgen, dan switchen we op deze locatie volledig naar Omega-reflectoren. Dat biedt ook mogelijkheden om te sturen op een verdere verhoging van de productie. Een sterker gewas in de wintermaanden maakt namelijk een hogere etmaaltemperatuur mogelijk, wat extra productiewinst kan opleveren."

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de accountmanagers van Hortilux: Andre Flinterman (tel. 31 (0)6 101 22 790 of a.flinterman@hortilux.com) en Kurt Zwemstra (tel. +31 (0)6 542 25 070 of k.zwemstra@hortilux.com).

Bron: Goedemorgen

Deel artikelVandaag op Tuinbouwmarktplaats...

Vandaag op Hortibiz Newsradio, luister terug!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws
Ontvang Goedemorgen!

Meld je aan voor dagelijks Goedemorgen Nieuws

Tuinbouwnieuws, ondernemen, markt en techniek

Hortibiz Newsradio
Luister mee!

Hortibiz Newsradio

24/7 nieuws en informatie

Werken bij Holland Hortimedia?
Solliciteer!

Werken bij
Holland Hortimedia?

Contentmanager m/v – Salesmanager m/v