Wat vinden telers van kringlooplandbouw?

24-04-2019    08:30   |    Goedemorgen

Vanaf vandaag kunnen telers en andere agrarische ondernemers een online vragenlijst verwachten over kringlooplandbouw. In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert agrarisch onderzoeksbureau Geelen Consultancy het onderzoek uit, in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

LNV wil door middel van het onderzoek inzicht krijgen in de mate waarin agrarisch ondernemers bekend zijn met de LNV-visie, hoe zij aankijken tegen de omslag naar kringlooplandbouw en hoe zij verder hierover geïnformeerd willen worden. In het onderzoek wordt onder meer gevraagd in hoeverre ondernemers kringlooplandbouw zelf al toepassen. Hoe kijken zij aan tegen maatregelen om te komen tot kringlooplandbouw? Welke voordelen en welke nadelen zien zij? Met deze kennis wil  LNV meer inzicht krijgen in hoe zij ondernemers beter kunnen ondersteunen om de omslag naar kringlooplandbouw te maken.

Online vragenlijst
Telers kunnen een e-mail met de link naar de online vragenlijst tegemoet zien. Enkele duizenden agrarisch ondernemers uit alle sectoren van de land- en tuinbouw, van glastuinbouw tot visserij, worden benaderd. Het is belangrijk dat agrarisch ondernemers meewerken aan het onderzoek om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van hoe zij denken over kringlooplandbouw. Uiteraard worden alle antwoorden anoniem verwerkt.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen het onderzoeksrapport als dank voor hun medewerking toegestuurd. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Throwback: De Marel Methode

Gedurende de zomerperiode zetten we op deze plek in de nieuwsbrief een 'throwback' naar een bijzonder, opvallend, epic of gewoon leuk moment...