Wat te doen met restvoorraad bij beëindigen distributieovereenkomst?

25-01-2022    09:12   |    RWV

Met regelmaat publiceren wij op Goedemorgen artikelen van RWV Advocaten uit Leiden. In deze artikelen bespreken de specialisten van RWV verschillende onderwerpen die ook ondernemers in de glastuinbouw aangaan. Dit keer: restvoorraad van producten bij beëindiging van de distributieovereenkomst.

Bij beëindiging van een distributieovereenkomst kan het voorkomen dat er nog een restvoorraad van producten is. Mag een producent na het einde van deze distributieovereenkomst doorgaan met de verkoop van deze restvoorraad waarop de naam- en adresgegevens van de oude importeur/distributeur (nog) zijn vermeld? Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde hier recent in een kort geding over.
Distributieovereenkomst beëindigd vanwege tekortschieten nakoming overeenkomst

Een Amerikaanse producent (X genaamd) heeft een distributieovereenkomst gesloten met een Nederlands bedrijf (Y genaamd), waarmee Y de rol van distributiecentrum en distributeur voor de Nederlandse markt op zich heeft genomen. Y had daarbij ook een warenhousefunctie: Europese distributeurs plaatsen bestellingen bij Y, die Y vervolgens bij X bestelde. Daarnaast distribueerde Y de vooraard van X in Nederland deels zelf en deels via agenten. . Op de verpakking van de producten stond  de tekst:

Op een bepaald moment wordt de distributieovereenkomst tussen X en Y beëindigd omdat Y tekort zou schieten in de nakoming van de overeenkomst. Y heeft na de beëindiging van de overeenkomst meerdere keren aan X aangegeven dat zij geen toestemming (meer) geeft voor het gebruik van haar (handels)naam en adresgegevens.  

Producent gaat door met verkoop van restvoorraad
Na het beëindigen van de distributieovereenkomst heeft X de voorraad, met op de verpakking Distributed in Europe by: Y, [adres], [postcode], [plaats], Nederland, verkocht en geleverd aan distributeurs in onder andere Europa. Y is het hier niet mee eens en vordert in een procedure dat X wordt veroordeeld om het gebruik van de (handels)naam en adres van Y (op de verpakkingen) te staken.  

Mag X na het einde van de distributieovereenkomst doorgaan met de verkoop van de restvoorraad waarop de naam- en adresgegevens van Y nog zijn vermeld?

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws