Wat maakt voedseleducatie op basisscholen effectief?

28-04-2021    10:52   |    Wageningen U&R

Voedseleducatie op basisscholen komt steeds meer voor. Maar wanneer is een programma effectief? En wat maakt een voedseleducatieprogramma effectief? Angeliek Verdonschot doet onderzoek aan Wageningen U&R naar componenten van voedseleducatieprogramma's in Nederland.

Voedseleducatie is niet meer weg te denken op basisscholen in Nederland. Zo doen jaarlijks bijna 3.000 basisscholen mee aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Ook hebben bijna 5000 basisscholen in de afgelopen jaren gebruik gemaakt van het lesprogramma Smaaklessen. Andere programma's die ingezet worden door scholen zijn onder meer 'Ik eet het beter' en 'Lekker Fit'. Tot slot werken steeds meer scholen met het model van Gezonde School.

Studie
In 2018-2019 is een onderzoek uitgevoerd, ook wel bekend als 'de Effectmeting"waarbij het effect van EU-schoolfruit op zichzelf- en in combinatie met Smaaklessen is gemeten op groente- en fruitconsumptie en kennis over gezonde voeding bij kinderen van 7-12 jaar oud.

De studiepopulatie bestond uit drie groepen:

  • 15 scholen die meededen aan EU-Schoolfruit én Smaaklessen
  • 12 scholen die meededen aan EU-Schoolfruit
  • 10 scholen zonder voedseleducatie (controlegroep)

Met behulp van een vragenlijst werden aspecten als kennis over voeding en groente- en fruitconsumptie gemeten. In totaal deden er 1460 kinderen uit groep 6 en 7 mee aan de studie. De vragenlijst werd drie keer ingevuld: voorafgaand aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma (oktober 2018) tijdens (april 2019) en 6 maanden nadat het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma was afgelopen (oktober 2019).

Het onderzoek is een onderdeel van het vierjarig promotieonderzoek van Angeliek Verdonschot, in samenwerking met The University of Newcastle, Australië. Uit de studie bleek Smaaklessen opnieuw effectief in het verhogen van kennis over gezonde voeding bij kinderen. Daarnaast bleken beide programma's vooral van meerwaarde te zijn bij kinderen die vanuit huis minder gestimuleerd worden groente en fruit te eten. Ook zorgde Eu-Schoolfruit voor toename in groetnte- en fruitconsumptie bij kinderen van scholen zonder voedingsbeleid.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Haan van Oranje?

Oké, we weten dat de haan het symbool van de Fransen is. Maar zeg nou zelf, deze haan zou toch niet misstaan...