'Veranderende behoeften op markt energieschermen'

21-10-2021    10:04   |    Goedemorgen

ACTUEEL HORTI THEMA - In een veranderende markt ziet Phormium een belangrijke rol voor zich. Klanten willen veranderende omstandigheden vertaald zien in beschikbare schermdoeken. Daarom zet Phormium al jaren vol in op het verzamelen van data en op R&D. Tegelijkertijd kan zij altijd terugvallen op de betrouwbare en duurzame eigenschappen van geweven schermen.

Dat de wereld continu in beweging is, is geen nieuws op zich. Ook de glastuinbouwsector ontkomt niet aan uitdagingen die zij het hoofd zal moeten bieden. Eén van deze uitdagingen, een zeer dringende, is de energiemarkt. De volgens de kenners voor bijna onmogelijk gehouden prijsstijgingen van energie, leggen de kwetsbaarheid van de sector genadeloos bloot. Los van de geopolitieke oplossingen hiervoor en de ontwikkelingen omtrent de energietransitie kan de sector op korte termijn al stappen nemen om aan de oplossing bij te dragen. Immers, de business case voor glastuinbouwbedrijven ziet er plotsklaps heel anders uit.

Focus verschuift van licht naar energie
De nadruk bij energieschermen heeft voor zeer lange tijd vooral gelegen bij licht, vooral bij telers van glasgroenten. Begrijpelijk, energie kostte relatief gezien niet veel en licht is van grote invloed op de productie. Echter, met de huidige energieprijzen is het zéér goed mogelijk dat de focus verschuift van licht naar energie. Hiermee wordt licht niet afgedaan als onbelangrijk, maar wordt er meer gekeken naar de relatie tussen licht en de factor energie. Phormium heeft een uniek aanbod in de markt van energieschermen, met haar lijn van geweven hoogwaardige en duurzame schermdoeken. Duurzaam wil in dit verband niet alleen zeggen dat de doeken langer meegaan, maar vooral dat de verschillende eigenschappen over een langere periode op hoog niveau blijven. "Eén van die eigenschappen is energiebesparing. Stel: een geweven doek bespaart méér energie dan een gebreid doek en bespaart die energie tegelijkertijd voor een veel langere periode, maar laat 1 of 2 procent minder licht door. Voorheen viel de keuze vaak op het gebreide doek, vanwege het licht. Nu kan die rekensom heel anders uitpakken. Die 1 of 2 procent geldt namelijk alleen als het scherm gesloten is, dus niet over de gehele dag. Daarbij wordt het licht ook diffuser gemaakt, wat juist weer voordelen met zich meebrengt."

Iedere dag meer weten
Niet alleen de energieprijzen zijn de oorzaak van deze verschuiving. Door vol in te zetten of het verzamelen van data over de verschillende doeken, en vooral data met een hogere nauwkeurigheid is Phormium in staat meer over haar doeken te zeggen. Phormium heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in meetapparatuur en kennis. "Elke dag komen we meer te weten over de eigenschappen van onze doeken, kennis die we één op één  vertalen naar het beste aanbod voor onze klanten. Phormium vertrouwt hierin niet alleen op de eigen data, maar zoekt hierbij vooral de samenwerking met bijvoorbeeld de WUR of onderzoeksinstellingen. Data verzamelen is één, weten wat er gemeten wordt en de resultaten ijken is minstens zo belangrijk."

Niet alleen energie
Phormium staart zich niet blind op energie alleen, dat zou erg ad hoc zijn. "Al langere tijd wordt naar trends en ontwikkelingen gekeken en planmatig omgegaan met veranderingen in de markt. Zo zijn er verschillende systemen die actief vocht afvoeren uit de kas in opkomst. De schermdoeken die in combinatie met deze systemen worden gebruikt, kunnen over hele andere eigenschappen beschikken dan de gangbare of reguliere schermen bijvoorbeeld. Ook op gebied van klimaat doet zich een trend voor. Ondanks het weer tijdens afgelopen zomer, lijken de zomers hier warmer te worden met meer zon. Ook dit zorgt er voor dat klanten andere eisen zullen stellen aan hun schermdoeken."

Verantwoordelijkheid als producent
Noem het Vlaamse bescheidenheid of gezond realisme, maar Phormium heeft nooit vreselijk hard van de toren geblazen. Enerzijds vindt het bedrijf dat er al genoeg schreeuwers zijn in de markt, anderzijds wil Phormium zich graag aan de feiten houden. "Nu we elke dag meer te weten komen over onze doeken,  worden onze vermoedens gesterkt. Onze geweven doeken zijn van grote waarde voor de glastuinbouw en komen met tal van productvoordelen die één op één vertaald kunnen worden naar het resultaat van onze klanten. En hier houdt het niet bij op wat Phormium betreft, het bedrijf ziet het als haar taak en verantwoordelijkheid om de kennis die zij vergaart te koppelen aan zowel bestaande als nieuwe producten om ook in de toekomst haar klanten vooruit te helpen."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws