Telers Oostland pakken uitdagingen gietwater aan

20-10-2021    09:17   |    Glastuinbouwwaterproof

Afgelopen zomer hebben twee stagiairs van de Haagse Hogeschool onderzocht hoe telers in de regio Oostland aankijken tegen de problematiek rondom de toekomst van de giet-watervoorziening. Tevens hebben zij in beeld gebracht welke oplossingen de telers zien én hoe de telers betrokken willen en kunnen worden in het transitietraject.

Binnen het Accez project ‘Waarde van Water in de Greenport West-Holland’ is de glastuinbouwsector een belangrijke waterafhankelijke sector. In de toekomst verwachten we minder vanzelfsprekendheid wat betreft de beschikbaarheid van voldoende kwalitatief goed water. De kans op perioden van wateroverlast of droogte neemt toe. Het grondwatergebruik staat onder druk. Om circulair en duurzaam om te gaan met water in de regio is een integrale samenwerking van belang. Deze samenwerking is nodig omdat vraagstukken op het gebied van water vaak complex en veelzijdig zijn, waardoor gezamenlijke aanpak noodzakelijk is. Door middel van samenwerking tussen verschillende partijen kan er in de toekomst innovatiever en duurzamer met water worden omgegaan, zowel in kwaliteit als kwantiteit.

Telers betrokken bij gietwatervraagstuk
Afgelopen zomer hebben twee stagiairs van de Haagse Hogeschool (Opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling- Climate & Management) de opdracht gekregen om binnen dit Accez-project te onderzoeken hoe telers betrokken kunnen en willen worden in dit samenwerkingsverband. Hiertoe hebben zij een enquête opgesteld en verstuurd naar de glastuinders in de regio Oostland en vervolgens de resultaten verwerkt. Hiermee is een beeld gekregen van de belangen van de telers en hun visie op de toekomst voor wat betreft de beschikbaarheid van gietwater. Binnen de enquête is ingegaan op verschillende thema’s om op ieder vlak de behoeften van de glastuinder in beeld te kunnen krijgen.

Lees hier verder


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws