Studenten onderzoeken potentie nieuwe gewassen

23-02-2021    09:18   |    AgriHolland/HAS

HAS Hogeschool is vanuit het lectoraat 'Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem' betrokken bij het project 'Plants For Plants'. Binnen dit project wordt kennis over bodem, gewassen, technologie en nieuwe markten aan elkaar gekoppeld. Daarnaast wordt onderzocht welke nieuwe ketens voor de primaire sector kansrijk kunnen zijn.

Plants For Plants is eind 2019 opgestart als samenwerking tussen LLTB, BioTreatCenter, HAS Hogeschool, Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials, Stichting Wageningen Research, Vereniging Innovatief Platteland, Loonbedrijf Gebroeders De Boer en gemeente Venray. De eerste resultaten van het project worden in februari gepresenteerd.

Een  voorbeeld van een gewas met potentie is vezelhennep. Hoewel al jaren wordt geëxperimenteerd met dit gewas, blijft een echte doorbraak in Nederland uit. Momenteel doen studenten van HAS Hogeschool onderzoek naar de toepassing van vezelhennep als duurzaam middel voor onkruidbeheersing in de boomteelt.

Binnen het project wordt ook onderzoek gedaan naar de toepassing van eiwitgewassen als veldboon en lupine én naar minder voor de hand liggende gewassen zoals brandnetel. De vraag of deze gewassen daadwerkelijk bijdragen aan verduurzaming wordt momenteel onderzocht door internationale studenten aan de Universiteit Maastricht. Deze studenten werken levenscyclusanalyses uit, waarbij de milieubelasting van de gewassen wordt berekend.

Studenten van HAS Hogeschool ontwikkelen gewaskaarten voor Cannabis Sativa, Silybum Marianum en Tagetes. Zij maken onder andere gebruik van de proefveldjes nabij Brightlands Campus Greenport Venlo om gericht veldwerk uit te voeren, zoals het bemonsteren van de bodem en het beoordelen van de gewasontwikkeling. Deze testveldjes zijn in samenwerking met Compas Agro gerealiseerd.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws