Stikstofaanpak vraagt om uitstel

10-10-2019    09:16   |    Goedemorgen

Combineer de aanpak van de stikstofproblematiek in Noord-Brabant met gebiedsgerichte economische impulsen. Daar zal niet alleen de natuur maar ook de woningbouw, industrie en de agrarische sector van profiteren. Dit voorstel voor een gebiedsgerichte benadering is door ZLTO op tafel gelegd bij de leden van Provinciale Staten.

Provinciale Staten praten vrijdag 11 oktober over het advies ‘Niet alles kan’, opgesteld door de landelijke stikstofcommissie onder leiding van Johan Remkes. In het debat zal centraal staan wat de te nemen maatregelen betekenen voor de situatie in Noord-Brabant.

 

In een brief aan de Statenleden pleit ZLTO voor een gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek in Brabant die niet alleen de natuur maar óók economische activiteiten als woningbouw, industrie en agrarische bedrijven een goede toekomst biedt. Daarvoor zou per gebied een economisch ‘perspectiefplan’ opgesteld moeten worden, zoals ook voor de natuur geldt.  

 

ZLTO biedt aan om constructief mee te werken aan deze perspectiefplannen, maar vraagt dan wel om uitstel van de generieke maatregelen voor de Brabantse veehouderij. Zo kan voorkomen worden dat eerder vastgestelde generieke maatregelen en een nieuwe gebiedsgerichte aanpak elkaar in de wielen rijden. Alle plannen moeten in samenhang met elkaar tegen het licht worden gehouden, vindt de boerenorganisatie.

 

In de brief aan Provinciale Staten herhaalt ZLTO nog eens de al eerder ingebrachte bezwaren tegen onderdelen van het provinciale beleid die voor heel veel veehouders onhaalbaar zijn. Een meer praktische aanpak met realistische termijnen zou uiteindelijk grote voordelen opleveren voor zowel de agrarische ondernemers als voor de Brabantse samenleving.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Blog: Het moet anders

Een weblog van Hans Ligtenberg. Hij is oud-docent Groene bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Delft en...