‘Schoon water is belangrijk thema’

11-03-2019    10:15   |    Goedemorgen

Welke tuinbouwthema’s spelen er een rol in de komende waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen? Begrippen als infrastructuur, waterhuishouding en herstructurering krijgen op regionaal niveau steeds een andere invulling. We vragen de regio-ondersteuners van Glastuinbouw Nederland welke thema’s er momenteel in hun regio spelen.

Harrie Vreman is regio-ondersteuner voor de regio Groningen, Drenthe en Gelderland-Oost. ‘Schoon water is een belangrijk thema in onze regio, net als in de rest van Nederland.’ Vreman vertelt over het project DuurSaam Glashelder, waarin de Glastuinbouw Nederland samenwerkt met de provincies Drenthe en Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s, en Vechtstromen en de betreffende gemeentes. Het doel is om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. ‘We maken een scan van de bedrijven en na een analyse van de resultaten, stellen we een plan van aanpak op. Het project is succesvol en loopt nog wel een tijdje door.’

Osmose
Een ander waterthema is de beschikbaarheid van water, dat met name na de droge zomer van 2018 hoger op de agenda staat. ‘In droge zomers raken de bassins uitgeput, dus moeten we met elkaar tot een oplossing komen. Hoe komen we aan natriumarm uitgangswater? Wat nu onderzocht wordt, zijn de mogelijkheden van omgekeerde osmose bij grondwater’, geeft Vreman aan.

Duurzaam
Verder wordt er in de noordelijke regio goed gekeken naar de mogelijkheden om de glastuinbouwgebieden te voorzien van duurzame energie en CO2. ‘We gaan langzaam van het gas af, maar hét alternatief is nog niet gevonden. Waar in Drenthe nu naar gekeken wordt, is de inzet van biomassa en mogelijkheden van ondiepe aardwarmte. Die warmte van zo’n 50 graden kun je opwaarderen met warmtepompen en transporteren.’ Windmolens zijn ook in beeld, maar zonnepanelen zijn volgens Vreman geen optie voor de glastuinders: ‘Die leveren warmte en energie op een moment dat een teler het juist niet nodig heeft. Het is nog niet mogelijk om die energie goed op te slaan. Waterstof is daarvoor een optie, maar daarmee gaat veel energie verloren.’ 
In het Gelderse tuinbouwgebied Bergerden (tegenwoordig NEXTGarden Lingewaard genoemd) wordt gewerkt met bio-energie: een houtkachel wekt warmte en elektriciteit op voor de telers in het gebied. ‘Een warmteleiding transporteert de restwarmte, zodat we meer dan alleen de tuinders bij het project betrekken.’

Ondersteunen
Vreman benadrukt dat de provincie in dit soort projecten een belangrijke ondersteunende rol speelt. ‘Samen kijken we of we iets voor elkaar kunnen betekenen. De provincie zorgt ervoor dat de projecten op elkaar afgestemd worden en dat er een overkoepelende visie is.’


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Throwback: De Marel Methode

Gedurende de zomerperiode zetten we op deze plek in de nieuwsbrief een 'throwback' naar een bijzonder, opvallend, epic of gewoon leuk moment...