Schimmel breekt middelen afvalwater af

24-04-2015    11:21

De eerste resultaten van een onderzoek naar biologische afbraak van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit afvalwater door schimmels en planten zijn veelbelovend, zo meldt het project Glas Zuiver Water (GZW). Het project ging in juni 2014 van start. De ambitie van LTO glaskracht is om in 2027 een emissieloze glastuinbouwsector te hebben en daarom is het project gestart.

Het project onderzoekt of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze, door een combinatie van schimmels, planten en actief kool, op een efficiënte en ecologisch verantwoorde wijze kan worden gezuiverd. Het project is gericht op het verkrijgen van informatie om te komen tot een collectieve zuivering met mogelijkheden voor individueel maatwerk.

Nutriënten
Tot oktober 2014 heeft de focus van het project gelegen op onderzoek naar planten met een hoge opnamecapaciteit van nutriënten overschotten, specifiek fosfaat. Planten die ook op hun inhoudstoffen zoals eiwitten en oliën, geselecteerd zijn. Deze inhoudstoffen zouden namenlijk een bron van inkomsten kunnen zijn. De eerste resultaten zijn goed, tot circa 98% opname. Hieruit valt te concluderen dat de geselecteerde planten voldoen aan de verwachting. Daarnaast onderzoekt Wageningen UR of er geschikte methoden zijn om uit spui- en drainwater in de glastuinbouw fosfaat terug te winnen is. Ook is in deze fase een selectie gemaakt van schimmelsoorten die naar verwachting gewasbeschermingsmiddelen (GBM) kunnen afbreken.

Gewasbeschermingsmiddelen
Vanaf oktober tot februari 2015 concentreerde het onderzoek zich op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) uit het afvalwater en uittesten van specifieke schimmel soorten. In maart zijn de eerste voorlopige analyses op de afbraak van GBM uitgevoerd. Hieruit blijkt dat bij alle geteste soorten GBM er sprake is van afbraak van de zogenaamde werkzame stoffen. Bijvoorbeeld de stof 'Imidacloprid' is tot 99% afgebroken. Deze testen geven een goed houvast voor het vervolg van de aanpak van GBM en lijken ook hier de geteste schimmel soorten aan de verwachting te voldoen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Limburg Agrofood viert verjaardag

LimburgAgrofood – het programma dat in februari 2018 is gestart om de sector agrofood in Limburg te helpen groeien en innoveren – is 1 jaar...