Samenwerking HOT met Greenport West-Holland

24-06-2019    16:45   |    Goedemorgen

Greenport West-Holland en Ontwikkelingsbedrijf HOT gaan samenwerken. Hiertoe hebben zij een samenwerkingsovereenkomst getekend. Doel van de overeenkomst is het versnellen van de herstructurering van tuinbouwgebieden in de Greenport. Hiervoor zal Greenport West-Holland onder meer haar netwerk - bestaand uit overheden, ondernemingen en kennisinstellingen - activeren.

Greenport West-Holland is de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Ontwikkelingsbedrijf HOT is voortgekomen uit Coalitie HOT, dat de herstructurering, modernisering en ontwikkeling van de glastuinbouwsector breed ondersteunt. De doelstellingen van beide organisaties liggen dus in elkaars verlengde.

Ontwikkelingsbedrijf HOT initieert en stimuleert sinds 2016 herstructurerings- en moderniseringsinitiatieven in de gemeente Westland en wil dit ook in andere regio’s van de Greenport West-Holland oppakken. HOT richt zich daarbij specifiek op de modernisering van verouderde glastuinbouwgebieden, waar de noodzakelijke herstructurering niet meer via de natuurlijke wijze door de glastuinbouwondernemers zelf geschiedt. Recent zijn in Oostland de eerste locaties geïnventariseerd.

Daarnaast zet het ontwikkelingsbedrijf zich in om, samen met overheden en ondernemingen, fysieke en juridische belemmeringen weg te nemen. Hiervoor zal Greenport West-Holland het  netwerk actief betrekken bij de herstructurering. Coen Meijeraan, bestuurslid Greenport West-Holland: "HOT speelt een zeer positieve rol in de noodzakelijke modernisering van de glastopstanden. Vanuit Greenport West-Holland willen wij dit graag ondersteunen".


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws