Ruimte in watersilo voor zware regenbuien

15-07-2019    10:21   |    Glastuinbouwwaterproof

We hebben steeds meer te maken met afwisselend droge periodes gevolgd door zware regenbuien. De capaciteit van de sloten wil tijdens die zeer zware regenbuien wel eens tekortschieten en als dan ook de riolering overbelast is, leidt dit tot wateroverlast.

Telers in het verzorgingsgebied van Hoogheemraadschap Delfland kunnen, door slim gebruik te maken van hun watervoorziening binnen het project Rainlevelr, bijdragen aan droge voeten. Naast bassins worden nu ook silo’s gebruikt binnen dit project. Zo kunnen steeds meer telers actief een bijdrage leveren aan het voorkómen van wateroverlast.
Rainlevelr
Avant Projects uit De Lier had de primeur: het aansluiten van de eerste silo op Rainlevelr. Want niet alleen bassins kunnen ingezet worden om het teveel aan regenwater op te vangen maar ook silo’s helpen in het drooghouden van de omgeving. Arjan van der Schee: “Rainlevelr is een prachtige toepassing. Voor ons was de aansluiting bij Montana tevens de eerste die we in praktijk brachten, maar we zijn hierin heel goed begeleid door het Hoogheemraadschap. Ik ga Rainlevelr ook zeker bij andere projecten onder de aandacht brengen. Aangezien de buien telkens grilliger worden, is extra opvangcapaciteit gewoon noodzakelijk.”

Lees hier het volledige bericht


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws