Rotterdam wil halvering van de CO2-uitstoot in 2030

25-11-2019    09:59   |    AgriHolland

Rotterdam zorgt voor ruim 20% van de landelijke CO2-uitstoot. Daarom heeft de gemeente een eigen Klimaatakkoord opgesteld dat moet leiden tot ongeveer de helft minder emissie van broeikasgassen in 2030. Het akkoord omvat circa 50 plannen om dat doel te bereiken. Meer dan 100 partijen uit de stad hebben zich er bij aangesloten. Het Rotterdams Klimaatakkoord is opgedeeld in vijf onderdelen met elk hun eigen plannen.

De eerste stap omvat het slimmer inzetten van energie. Bijvoorbeeld restwarmte om woningen, bedrijfsgebouwen en kassen te verwarmen. De volgende fase is nog meer energie gebruiken uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en water. De laatste stap is volledige overstap van fossiele brandstof naar duurzame energie. Op zoveel mogelijk daken van bedrijven in de haven en op andere bedrijventerreinen moeten zonnepanelen komen. Een ander plan is het overkappen van parkeerterreinen met zonnedaken.

Allerlei woningbouwverenigingen en -corporaties gaan aan de slag om woningen voor 2030 aardgasvrij te maken. Daarnaast nemen ze andere maatregelen, zoals beter isoleren, het plaatsen van zonnepanelen en hergebruik van sloopmateriaal. Ook het vervoer moet schoner worden. Op verschillende plekken in wijken en bij stations komen ‘hubs’, waar elektrische deelauto’s, deelfietsen en deelbakfietsen staan.

Studenten van de Erasmus Universiteit onderzoeken manieren om groente-, fruit- en tuinafval in hoogbouwpanden te scheiden. Ook kunnen studenten een pakket met groente en fruit krijgen dat ‘over’ is. In ruil daarvoor doen zij 3 uur vrijwilligerswerk bij een stichting die voedselverspilling tegengaat.

Het volledige Rotterdams Klimaatakkoord is te vinden op de website van de gemeente. Op de website www.energieswitch010.nl is meer informatie te vinden over de Rotterdamse Klimaatalliantie en de totstandkoming van het Klimaatakkoord.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws