‘Restwarmte is goede aanvulling op geothermie’

15-03-2019    10:10   |    Goedemorgen

Welke tuinbouwthema’s spelen er een rol in de komende waterschapsverkiezingen en de Provinciale Statenverkiezingen? Begrippen als infrastructuur, waterhuishouding en herstructurering krijgen op regionaal niveau steeds een andere invulling. We vragen de regio-ondersteuners van Glastuinbouw Nederland welke thema’s er momenteel in hun regio spelen.

Hans van Geest is regio-ondersteuner voor de regio Zuid-Holland, waar Westland en Oostland de grootste tuinbouwclusters zijn. Hij spreekt trots over de verbeterde waterkwaliteit in het gebied, dankzij een gezamenlijke aanpak van waterschap en glastuinders. ‘Uit de cijfers van Delfland voor 2018 blijkt dat de chemische waterkwaliteit opnieuw is verbeterd. Een bewijs dat de gezamenlijke aanpak van gebiedsgericht meten werkt. Daarbij spreken tuinders in een gebied elkaar ook aan op hun eigen verantwoordelijkheden’, geeft Van Geest aan. ‘Daarom willen we vaker in het jaar cijfers terugkoppelen. Zeker als blijkt dat zaken niet goed gaan, moeten we zo snel mogelijk het gesprek aangaan.’ 

Harmoniseren
De beschikbaarheid van goed gietwater is ook een belangrijk thema. Het gebruik van omgekeerde osmose staat onder druk. ‘We willen het overtollig water in de winter inbrengen in de ondergrond, zodat we het in de zomer kunnen gebruiken voor onze gewassen’, zegt Van Geest. ‘Hiermee kunnen wij ook voorkomen dat de ondergrond verzilt. Er loopt nu onderzoek naar, maar het blijkt dat de regelgeving per waterschap verschilt. Dat proberen we in gesprekken te harmoniseren, zodat de voorwaarden duidelijk en gelijk zijn voor alle glastuinders, ongeacht in welk waterschap zij zitten.’ 

Energietransitie
De glastuinbouwsector loopt voorop in verduurzaming, bijvoorbeeld via geothermie. Dat wordt in Zuid-Holland veelvuldig toegepast. ‘Met geothermie alleen gaan we het echter zeker niet redden’, voorspelt Van Geest. Daarom kijkt men ook naar andere oplossingen. ‘We zetten nu in op de ‘Leiding over Oost’ en de ‘Leiding door het Midden’: de grote clusters van Westland en Oostland worden verbonden aan de restwarmteleidingen vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden (Oost) en Den Haag (Midden). Door de leidingen nu wat groter te maken ontstaat de mogelijkheid om ook de glastuinbouwgebieden hierop aan te sluiten.’
Restwarmte is onderdeel van de plannen voor Westland en Oostland om de sector te verduurzamen. Van Geest: ‘Waar geothermie met name wordt ingezet voor de basisbehoefte aan warmte bij teler, kunnen de warmtenetten worden gebruikt voor de midden- en piekbehoefte. Die vullen elkaar dus goed aan. Essentieel is wel dat er ook voldoende externe CO2 beschikbaar is. Een enorme uitdaging en operatie. De Provincie kan en moet hier zeker een rol in spelen: faciliterend, ondersteunend, maar ook financieel waar nodig.’ 

Strategie
Samen met Provincie Zuid-Holland en Gemeente Westland is eind 2016 het Werkboek Westland opgeleverd, waarin de ruimtelijke economische strategie voor de Westlandse glastuinbouw is beschreven. ‘Daar zijn wij en onze ondernemers intensief bij betrokken geweest. Momenteel wordt een vergelijkbaar werkboek voor Oostland opgesteld’, vertelt Van Geest. ‘Daarmee werken we aan een toekomstvisie voor de belangrijkste glastuinbouwgebieden in Zuid-Holland.’ Van Geest noemt de provinciale omgevingsvisie een belangrijke kwestie. ‘Daarin moet - gezien de grote economische kracht - voldoende rekening gehouden worden met onze sector. Denk aan ontwikkelruimte en goede vestigingsvoorwaarden als verduurzaming, goed gietwater en beschikbaarheid van personeel.’

Gelden
Tot slot wijst Van Geest op POP3-gelden, die in Zuid-Holland nog in de pot zitten. ‘Dit zijn gelden uit een Europese subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het Nederlandse platteland. Die gelden blijken voor de glastuinbouw eigenlijk helemaal niet beschikbaar. Dat is jammer en daar zou de Provincie naar moeten kijken.’


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Kunstige cyclamen

Cyclamen vormen hét visitekaartje van Schoneveld Breeding. Met een nieuwe visualisering voor de eigen Superserie weet het bedrijf op...

Twitter: Gezond snacken

Van 4 tot en met 6 september a.s. vindt de Asia Fruit Logistica weer plaats en veredelaar Rijk Zwaan is van de partij. Op Twitter laat het...