Regering moet werk maken van CO2-voorziening

17-10-2019    10:49   |    Glastuinbouw Nederland

In de Tweede Kamer is dinsdag 15 oktober een motie aangenomen om snel werk te maken van de CO2-voorziening voor de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland heeft hier actief voor gelobbyd en is blij met het resultaat.

In de motie van het CDA, die samen met VVD, D66 en ChristenUnie werd ingediend, wordt de overheid opgeroepen om zo snel mogelijk het hergebruik van CO2 op te nemen in de verbrede SDE+ regeling. Ook is opgeroepen om belemmeringen weg te nemen, zoals erkenning van de CO2-reductie bij hergebruik van CO2. De motie werd op 10 oktober ingediend bij de vaststelling van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Succesvolle lobby
Glastuinbouw Nederland heeft hier in overleg met onder andere Vereniging Afvalbedrijven, OCAP en Shell voor gelobbyd en is blij dat deze motie is aangenomen. De CO2-voorziening is cruciaal voor de verdere verduurzaming van de glastuinbouw. Zonder de CO2 is het niet mogelijk om de ambities te halen, zoals verwoord in het klimaatakkoord. Eerder heeft Glastuinbouw Nederland al een actieplan CO2 voorziening opgesteld.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

LinkedIn: 116 ha scherm!

Deze week zijn de klimaatschermspecialisten van Ridder gestart met de eerste levering voor een totaal van 116...