Onderzoek naar aardwarmte MRA

14-03-2019    10:20   |    Goedemorgen

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) start een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. De warmte zou gebruikt kunnen worden voor het verwarmen van kassen, gebouwen en woningen.

De Metropoolregio Amsterdam omvat een groot deel van Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Uit het onderzoek moet blijken op welke locaties warmte uit de grond gehaald kan worden. Begin deze week is een convenant getekend om de verkenning op te starten. 

SCAN
Aardwarmte, geothermie, wordt gezien als een veelbelovende bron van duurzame warmte. Het kan een alternatief zijn voor het gebruik van aardgas. In Nederland zijn grote delen van de ondergrond in kaart gebracht, waardoor duidelijk is waar winning van aardwarmte mogelijk is. Er zijn ook veel locaties waar nog weinig bekend is over de ondergrond. Deze zogenoemde 'witte vlekken' worden onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, onder de naam Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Dit onderzoek bestaat uit een seismisch onderzoek en waarschijnlijk meerdere proefboringen.

Meer projecten
Ook de MRA-regio is een ‘witte vlek’, waardoor de aardwarmteprojecten in de MRA nauwelijks van de grond komen. Er zijn al wel projecten in ontwikkeling in de gemeenten Haarlem en Almere/Diemen en bij de Greenport Aalsmeer. De provincies Noord-Holland en Flevoland, ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Energiebeheer Nederland willen de kansen vergroten voor nog meer projecten en hebben nu afspraken gemaakt over een aanvulling op het SCAN- onderzoek. De MRA wil dat ook de potentiële projectlocaties meegenomen worden zodat nog sneller gestart kan worden met het winnen van aardwarmte. Het onderzoek start binnenkort langs een proeflijn die loopt van de gemeente Utrecht tot in Flevoland.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws