Nog geen ingrijpende energiemaatregelen

22-10-2021    08:24   |    Goedemorgen

De dagmarkt elektriciteit wordt komende week bepaald door de wind. Vrijdag is de wind nog stevig, dus dat betekent prijzen vergelijkbaar met donderdag. Vanaf zaterdag neemt de wind af, maar de voorspellingen zijn dat er tot en met half november tenminste seizoengemiddelde windkracht blijft. Baseload voor komende weekend handelde woensdag einde dag op 165 €/MWh, voor komende week op 180 €/MWh. Dat wijst op een variatie van uurprijzen tussen 50 en 250 €/MWh oplopend naar 50 tot 300 €/MWh, aldus AgroEnergy.

Door de goede elektriciteitsproductie uit wind blijft de gasvraag aan de lage kant. Tot en met het weekend wordt het wat kouder, dat verhoogt de gasvraag. Na het weekend wordt de temperatuur volgens de berichten twee weken lang seizoen gemiddeld, wat in combinatie met de wind ruimte geeft om gasvoorraden te vullen. De aanvoer van LNG blijft naar verwachting op het huidige peil, terwijl de export van Rusland naar verwachting ook op het huidige lage niveau blijft. Een hernieuwde prijsstijging lijkt op basis van deze combinatie minder waarschijnlijk, maar er lijkt tegelijk weinig reden voor een echte prijsdaling van daggas en gas voor de komende wintermaanden. Gas voor levering komende weekend handelde woensdag rond 85 €ct/m3 en voor komende week tegen 90 €ct/m3, dus een paar cent lager dan voor november. De elektriciteitsprijs voor de komende maanden zal de gasprijs volgen.
 
Bijeenkomst Europese regeringsleiders
Vandaag en morgen spreken de Europese regeringsleiders over de huidige energiesituatie. Uit kringen rondom deze conferentie komen geen berichten over ingrijpende maatregelen op de korte termijn. Gesproken wordt over nauwlettend volgen van de situatie, snellere procedures voor de bouw van windparken en Europese coördinatie in het afsluiten van lange termijn gascontracten. Niks wat op korte termijn helpt dus, en dat staat in contrast tot de roep om hulp van energie-intensieve bedrijven in diverse Europese landen. Zo vraagt de Franse industrie om extra kernenergieproductie voor de eigen industrie op korte termijn. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

Gas en elektra lange termijn
De lange termijnprijzen zullen ook komende week de grondstofprijzen volgen. Er lijkt afkoeling op te treden voor 2022. Dit remt de stijging van de elektriciteitsprijzen, maar we zien de laatste twee weken dat de gasprijzen voor de middellange termijn doorstijgen. De kans is groot dat deze beweging doorzet, want er is afhankelijkheid van relatief dure LNG voor de vulling van gasvoorraden in de zomer 2022. De combinatie van deze ontwikkelingen leidt tot verslechtering van de sparkspread en verbetering van de darkspread. Dat is strijdig met de Europese CO2-emissiereductiedoelen. Een stevig dilemma dus.

Het dringt steeds meer tot de markt door dat LNG structureel duurder zal blijven en dat Europa behoorlijk veel LNG nodig heeft, als ze niet volledig afhankelijk wil worden van Rusland. In dat licht is een gestage prijsstijging van lange termijn gas waarschijnlijk. Europese coördinatie in het afsluiten van lange termijn gascontracten zal hier niet veel aan veranderen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws