Nieuwe onderzoekers voor Delphy

03-05-2019    10:12   |    Goedemorgen

Delphy Improvement Centre heeft het team onderzoekers voor de glastuinbouw opnieuw uitgebreid. In deze tijd van veel ontwikkelingen om de glastuinbouw te verduurzamen en toekomstbestendig te maken, is onderzoek in toepassing van nieuwe technologieën en teeltconcepten onontbeerlijk. Om aan lopend en nieuw onderzoek verder inhoud en verdieping te geven zijn twee nieuwe onderzoekers aangesteld.

Per 1 januari 2019 is Jeroen Boonekamp begonnen bij het Improvement Centre. Hij richt zich op algemeen teeltonderzoek in kassen en specialiseert zich in daglichtloos telen en Vertical Farming.

Jeroen heeft zijn studie Msc. Crop Science aan Wageningen UR afgerond en heeft in 2017/2018 al stage gelopen bij Delphy Digital. 

Op 8 april is Jeroen van Veen gestart bij Delphy Improvement Centre als Onderzoekspecialist Belichting & Spectrum en wordt betrokken in het onderzoek in cannabis wanneer dit gaat plaatsvinden. Met een stage, gericht op deze laatste teelt, heeft Jeroen zijn studie aan Wageningen UR in Msc. Plant Adaption afgerond.

Beide onderzoekers gaan een groot deel van hun werk binnen Delphy Improvement Centre verrichten, maar zijn nadrukkelijk ook aangesteld voor onderzoek op praktijkbedrijven. De vraag naar dit praktijkonderzoek neemt met de huidige technologische ontwikkelingen en consolidatie van bedrijven of activiteiten steeds meer toe.

Met de aanstelling van deze twee onderzoekers geeft Delphy verdere invulling aan de strategie om initiërend en leidend te zijn in praktijkgericht onderzoek.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Areaal Gina gegroeid

Het areaal van het rode paprikaras Gina is wederom gegroeid, zo laat Syngenta Vegetable Seeds weten. "Er staat...