Nieuwe leerstoel om innovatiekracht te waarborgen

27-05-2019    09:50   |    Goedemorgen

Westland gaat een bijzondere leerstoel financieren die moet bijdragen aan de sterke internationale positie van de innovatieve Westlandse glastuinbouw. De leerstoel krijgt de naam 'International Entrepreneurship in Horticulture Eco-systems' en richt zich op innovatief en ondernemend gedrag binnen de glastuinbouw.

Met de leerstoel hoopt gemeente Westland haar ambitie waar te kunnen maken om de meest innovatieve glastuinbouwgemeente van Nederland te zijn en om het World Horti Center te versterken als het mondiale kenniscentrum. 'De leerstoel richt zich op het wetenschappelijk onderzoeksgebied van innovatief en ondernemend gedrag van actoren binnen de glastuinbouwsector in internationale netwerken en ecosystemen', beschrijft het Westlandse college in een raadsbrief. Het college stelt een bedrag van € 200.000,- beschikbaar voor het instellen van de leerstoel.

Onderwijsprogramma
Een bijzonder hoogleraar, die wordt verbonden aan het Delft Centre for Entrepeneurship (DCE), zal onderzoek doen naar internationalisatie van 'ondernemende ecosystemen binnen de glastuinbouwsector'.
Wethouder Karin Zwinkels legt in het AD uit dat digitale technologiën, robotica en nieuwe energiesystemen leiden tot ingrijpende uitdagingen in de sector. 'De vraag is of alle bedrijven daarin mee kunnen. Leidt dat tot banenverlies of juist niet? Dienen nieuwe opties zich aan in de productie van duurzame energie, efficiënte productie van voedsel en glastuinbouwsystemen, die de wereld over gaan? Verstedelijking en grootschalige voedselvoorziening van deze metropolen is een wereldwijde uitdaging.'
Het onderzoek moet in 2021 tot de eerste resultaten leiden. Vanaf dan zal een wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek moeten ontstaan om kennis te ontwikkelen en behouden.

Subsidieregeling
Behalve het financieren van de leerstoel, besloot Westland ook tot het instellen van een subsidieregeling voor kennis en innovatie. Projecten die bijdragen aan de innovatieontwikkeling van het Greenportcluster kunnen hier aanspraak op maken. De gemeente nodigt 'triple helix' samenwerkingsverbanden uit om zich hiervoor aan te melden. De eerste indieningsronde loopt nog tot 8 juni. Er zit in voor deze ronde € 225.000,- in de pot.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Areaal Gina gegroeid

Het areaal van het rode paprikaras Gina is wederom gegroeid, zo laat Syngenta Vegetable Seeds weten. "Er staat...