Volop aandacht voor CO2-voorziening tuinbouw

22-02-2018    09:59   |    LTO Glaskracht Nederland

Externe voorziening van CO2 is een belangrijke voorwaarde voor de toepassing van onder andere geothermie en restwarmte in de glastuinbouw. Dit onderwerp staat volop in de belangstelling vanwege de klimaatdoelstellingen en het beperken van het gebruik van Groningse gas, maar ook vanwege een betere leveringszekerheid. Dat meldt LTO Glaskracht Nederland, dat een overzicht maakte van recente ontwikkelingen.

LTO Glaskracht Nederland nauw samen met rijksoverheid, maar juist ook met onder andere Greenports, OCAP, afvalbedrijven en provincies. Met meer externe CO2 kan op korte termijn al veel aardgas bespaard worden door het voorkomen van de zogenoemde zomerstook en bovendien de leveringszekerheid verhoogd worden.

Uitbreiding OCAP
CO2-leverancier OCAP heeft de laatste tijd gewerkt aan de uitbreiding van het netwerk in het Westland. Ook zal het glastuinbouwgebied PrimA4a vanaf 2019 CO2 ontvangen van OCAP en is de bedoeling de leiding op afzienbare termijn door te trekken naar De Kwakel en Nieuw Amstel en mogelijk ook De Schinkelpolder en Legmeerpolder. Zie ook dit persbericht.

Ook wordt de haalbaarheid onderzocht van kleine CO2 netwerken in andere concentratiegebieden van glastuinbouw buiten bereik van OCAP zoals de Bommelerwaard. Naast voldoende interesse van tuinders, zijn ook extra CO2 bronnen nodig om in de behoefte van de glastuinbouw te voorzien. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de afvalsector.

CO2 van afvalbedrijven
LTO Glaskracht Nederland werkt nauw samen met Vereniging Afvalbedrijven (VA) om extra CO2 vanuit de afvalsector beschikbaar te krijgen voor de glastuinbouw. Zie ook dit eerdere persbericht.

Een aantal afvalbedrijven zoals AEB, AVR en HVC staan klaar om de CO2 uitkoppeling te realiseren. Wel zit op de CO2 afvangst een onrendabele top. VA en LTO Glaskracht Nederland zijn in overleg met de rijksoverheid hoe dit opgelost kan worden. Dit juist ook in het kader van de ambities van het Regeerakkoord rondom de beperking van de CO2 emissie en de huidige discussie over vermindering van het gebruik van Groninger aardgas.

CO2 uit buitenlucht
Ook wordt er vanuit Kas als Energiebron gekeken naar de CO2 voorziening. Ten eerste is er aandacht in onderzoeksprojecten om zuiniger om te gaan met CO2 door bijvoorbeeld de verliezen uit de kas beperken en meer kennis op te doen over de benutting door de plant. Ook worden CO2 afvangst uit buitenlucht, CO2 uit bio-LNG en biogas nader onderzocht. Bij grotere hoeveelheden CO2 van externe bronnen komt ook de vraag of het niet beter en goedkoper is om de CO2 per binnenvaartschip te transporteren.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws