Meer oudere werknemers, verzuim neemt toe

15-09-2021    10:39   |    Goedemorgen

Het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder blijft toenemen, zo blijkt uit de factsheets over veilig, gezond en vitaal werken in de agrarische en groene sectoren die Stigas heeft geactualiseerd. Dit beeld is overigens ook elders in de maatschappij te zien. Mede als gevolg daarvan blijft het verzuim in de sector ook stijgen.

Voor de actualisatie van de factsheets zijn de meest recente cijfers gebruikt vanuit verschillende bronnen. De factsheets geven een beeld van hoe het gesteld is met veilig, gezond en vitaal werken in de sector. Dit beeld biedt werkgevers en werknemers, hun organisaties en overheden aanknopingspunten om de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren.

Enkele uitkomsten zijn:

  • Het aandeel werknemers van 55 jaar en ouder blijft toenemen, was in 2016 13% van de werknemers 55 plus, in 2020 is dat 16%.
  • Mede als gevolg daarvan stijgt ook het verzuim in de sector licht. Het verzuimpercentage voor 2020 is 4,7%*. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. In 2019 was het verzuimpercentage 4,3% in de agrarische en groene sector.
  • Veel werknemers doen lichamelijk werk. Mede daardoor zijn ‘Klachten aan rug en ledematen’ verzuimoorzaak nummer 1: 45% van het verzuimpercentage. Daarna volgen psychische klachten. Verzuim door psychische klachten neemt licht toe. Verzuim door lichamelijke klachten is stabiel over de afgelopen jaren.
  • In de sector komen in 2019 minder beroepsziekten voor dan gemiddeld in Nederland. Wel staan we op nummer twee als het gaat om ziekten aan het bewegingsapparaat.
  • Over de afgelopen tien jaar waren er gemiddeld 13 dodelijke ongevallen per jaar. Positief is dat we over de afgelopen jaren een dalende trend zien. De meeste ongevallen gebeuren nog steeds met machines.
  • Het overgrote deel van de deelnemers aan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) van Stigas is positief over hun werk. Meer dan 90%, vindt de sfeer goed op het werk en heeft werk dat past.
  • Bijna 11 duizend bedrijven zijn inmiddels gestart met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) van Stigas.


Bekijk hier de factsheet 'glastuinbouw'


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Kwaliteit als uitgangspunt

ACTUEEL HORTI THEMA - Koppert Nederland blijft zoeken naar nieuwe oplossingen of het verbeteren van huidige...

Morgen: Royal Brinkman

ACTUEEL HORTI THEMA - Thomas Kern, Senior Productmanager gewasbescherming & desinfectie bij Royal Brinkman, is...

Blog: A Perfect Storm 23-09-2021    10:24
Duurzame verpakking houdt bloemen vers 23-09-2021    10:19
Aftrap tulpenseizoen weer op de Dam 23-09-2021    10:16
Hortensia in fotoshoot VROUW 23-09-2021    10:10
Vervolg Cymbidium-campagne 23-09-2021    10:07
Nieuwe directeur voor Gebroeders Alkemade 23-09-2021    10:03
Elektrisch rijden in stroomversnelling 23-09-2021    10:00
Chrysanthemum Valley 23-09-2021    09:55
Vier KVBC awards voor Living Creations 23-09-2021    09:48
Goedemorgen Tech: iPhone 13 23-09-2021    09:43
  Ga naar het nieuwsarchief