Kabinet pakt misstanden arbeidsmigranten aan

24-06-2019    10:14   |    Ministerie SZW

Hoewel de meeste uitzendbureaus zich netjes aan de regels houden en een grote meerwaarde zijn, vinden er ook nog steeds misstanden plaats bij de vaak minder bekende organisaties. Het kabinet gaat daar actie tegen ondernemen.

De circa 400.000 in Nederland werkzame arbeidsmigranten kunnen te maken hebben met misstanden op het gebied van arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting. Deze misstanden baren het kabinet zorgen. Het kabinet zal de komende tijd in intensieve samenwerking met gemeenten, sociale partners en handhavende en controlerende partijen maatregelen treffen om misstanden aan te pakken. Met deze integrale aanpak wil het kabinet de huidige situatie verbeteren, zo staat in een brief van de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.
Mede dankzij de capaciteitsuitbreiding van de Inspectie SZW kan de aanpak van misstanden verder worden versterkt. Zo controleert de Inspectie SZW ondernemers op overtreding van het wettelijk minimumloon. Als meer dan 25% van het minimumloon is ingehouden voor huisvestingskosten of als er geen sprake van certificering van de woning is, kan een boete worden opgelegd.
Voorlichting
Als arbeidsmigranten weten wat ze kunnen verwachten, maken zij meer kans op een succesvol verblijf in Nederland. Daarom zet het kabinet in op voorlichting over huisvesting, huurrecht, ziekte in relatie tot contract en contractvormen. Zo ondersteunt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een voorlichtingscampagne in de glastuinbouw gericht op de bewustwording omtrent cao-afspraken. Ook word in samenwerking met de gemeente Westland gekeken hoe arbeidsmigranten beter kunnen worden geïnformeerd en geactiveerd over hun rechten op het gebied van eerlijk, gezond en veilig werken.
Melden van misstanden
Arbeidsmigranten zijn niet erg geneigd om melding te maken van misstanden. Zij vrezen vaak voor het verlies van werk en huisvesting. Het kabinet roept werkgevers en uitzendbureaus op om misstanden te melden en in het kader van goed werkgeverschap te kijken naar de omstandigheden waaronder arbeidsmigranten wonen en werken. Via het project Melden zonder risico van FairWork, ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, volgt er onderzoek naar de drempels voor arbeidsmigranten om te melden.
Huisvesting
In de Zuidelijke Randstad is afgesproken om 400.000 beschikbaar te stellen om een programma rondom de huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren. Daarnaast wordt via de Stimuleringsaanpak Flexwonen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingezet op de versnelde realisatie van flexibele woningen. Het private keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen stelt aanvullende eisen aan de kwaliteit en veiligheid van woningen. In totaal waren op 1 juni 613 ondernemingen gecertificeerd met in totaal bijna 11.500 locaties. De Inspectie SZW ziet echter nog steeds situaties waar sprake is van slechte huisvesting. Daarbij gaat het onder meer om ondernemers die niet in het bezit zijn van een certificaat. In 5 gemeenten zijn pilots gestart die ieder gericht zijn op de aanpak van malafide verhuurders. Iedere deelnemende gemeente heeft daarvoor een bijdrage van 500.000 euro gekregen.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Toelating Admire vervalt

Bayer vraagt geen herregistratie van imidacloprid aan als gewasbeschermingsmiddel in de EU. De EU-lidstaten...

Dag van de Bierblikjes!

In het intro van deze nieuwsbrief schreven we al dat het vandaag de Dag van de Pindakaas is. Maar het blijkt...