Jaaroverzicht Plantgezondheid

15-01-2020    10:45   |    Glastuinbouw Nederland

Hoe gaat 2019 op gebied van Plantgezondheid de geschiedenis in? Als het jaar van de virussen, met een hoofdrol voor ToBRFV, of toch vooral als het jaar waarin wederom stappen werden gezet op gebied van IPM? Maar er zijn meer belangrijke vragen die aan bod komen op de themapagina Plantgezondheid van het jaaroverzicht 2019 van Glastuinbouw Nederland.

Want 2019 was ook het jaar waarin de nieuwe plantgezondheidsverordening het licht zag en waarin succesvol is gewerkt aan het op peil houden van het middelenpakket. Waakzaamheid is sowieso het kernwoord van het afgelopen kalenderjaar.

Klik hier voor het complete jaaroverzicht Plantgezondheid van 2019.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Regels ACM eerlijke claims

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vuistregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims die bedrijven...