Grote groeikansen voor tuinbouw in Het Kleihoogt

19-11-2018    09:16   |    Goedemorgen

Door een efficiëntere inrichting van het tuinbouwgebied tussen Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland zou de tuinbouw verder kunnen groeien. De herstructurering van het gebied - dat de naam Het Kleihoogt krijgt - moet op korte termijn starten.

Dat blijkt uit een onderzoek door Stichting FES Bedrijfsleven Oostland. Voorzitter Piet van Adrichem heeft het rapport afgelopen week overhandigd aan Fabian van der Horst (directeur Rabobank Zuid-Holland Midden). De bank speelt een belangrijke rol in de aanstaande herstructurering, doordat het gronden ter beschikking stelde voor een betere ontsluiting van het gebied. De infrastructuur in het gebied is aangepast met een financiële bijdrage uit het landelijke Fonds Economische Structuurversterking. 

De herstructurering van het gebied wordt door private partijen uitgevoerd, zo is afgesproken door de betrokken partijen. Daarom onderzocht Stichting FES Bedrijfsleven Oostland, opgericht door LTO Glaskracht Midden Zuid-Hollanden VNO-NCW Oostland, welke kansen er zijn voor ondernemers in het gebied. Daarvoor liet het door ZLTO tientallen ondernemers in het gebied interviewen.

Ruimte voor groei
Een groot deel van de ondervraagde ondernemers geeft aan te willen doorontwikkelen op de huidige locatie. Daarvoor is voldoende ruimte in het gebied, zeker als rekening gehouden wordt met 'wijkers' (ondernemers die verplaatsen of stoppen) en een betere inrichting. "De tuinbouw in het gebied telt nu 130 hectare; een verdubbeling is mogelijk", aldus Piet van Adrichem, voorzitter van Stichting FES Bedrijfsleven Oostland.

Aan die groei zijn wel enkele randvoorwaarden verbonden. Het gaat hierbij om onder meer een betere aansluiting op de Oostelijke Randweg, betere internetverbindingen en aansluiting op de nog te realiseren warmterotonde. Daarnaast zullen woningen verplaatst moeten worden en waterbergingen aangepast moeten worden.

Starten met herstructurering
Het Kleihoogt - de nieuwe naam van het tuinbouwgebied - heeft dus een goede toekomst, op voorwaarde dat gestart wordt met herstructurering. Van Adrichem: "Dit is hét moment." Daarom adviseert Stichting FES Bedrijfsleven Oostland aan de betrokken partijen te starten met het inzetten met het instrumentarium voor herstructurering. Dit betekent dat de herstructurering van het gebied onderdeel zou moeten worden van bestaande initiatieven, zoals Gebiedsverkenning Oostland en de oprichting van Warmtecoöperatie Oostland.

De resultaten van het onderzoek zijn door Piet van Adrichem (Stichting FES Bedrijfsleven Oostland) overhandigd aan Fabian van der Horst (directeur van Rabobank Zuid-Holland Midden). Rabobank is op verschillende manieren betrokken bij het gebied, onder meer op het gebied van financiering en gronden. Van der Horst: "De glastuinbouw is de economische motor van dit gebied, en een sector van wereldfaam. Als bank willen we er alles aan doen om de tuinbouw kansen te geven verder te groeien."

Leonie Claessen (LTO Noord Glaskracht, Stichting FES Bedrijfsleven Oostland) presenteerde tijdens de bijeenkomst de resultaten van het onderzoek. Uit gesprekken met ondernemers in Het Kleihoogt bleek dat de helft van de ondernemers het bedrijf wil uitbreiden. "Ondernemers staan er klaar voor."


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws