Gebiedsverkenning Westland van start

02-11-2015    12:24

Onder leiding van provincie Zuid-Holland en gemeente Westland is donderdag de aftrap gegeven voor een brede Gebiedsverkenning voor het Westland. Deze moet eind 2016 leiden tot een concrete investeringsagenda voor de glastuinbouw in het Westland, meldt Nieuwe Oogst.

De aftrap bestond uit een symposium over de modernisering van de glastuinbouw in het Westland. Gedeputeerden, wethouders, ondernemers en kennisinstellingen spraken daarbij met elkaar over een economisch gezonde tuinbouw, de rol van de energietransitie daarbij en gebiedsontwikkeling in het Westland. Greenport Westland-Oostland wil het tuinbouwcluster ontwikkelen tot de meest duurzame sector ter wereld door nieuwe markten aan te boren en producten te ontwikkelen.

Naast de herstructurering van tuinbouwbedrijven en bouw van nieuwe kassen wil de Greenport inzetten op nieuwe warmtebronnen. Een deel van de bedrijven kan via de nog aan te leggen Warmterotonde worden verwarmd met restwarmte en aardwarmte, met een reductie van 60 procent CO2 als voordeel.

Ook wordt ingezet op betere bereikbaarheid via het 3-in-1 wegenproject. Onderdeel daarvan is project 'de N211 geeft energie'. Hierbij wordt geprobeerd vanuit nat grasland langs de weg stroom op te wekken.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Limburg Agrofood viert verjaardag

LimburgAgrofood – het programma dat in februari 2018 is gestart om de sector agrofood in Limburg te helpen groeien en innoveren – is 1 jaar...