Miljoenen aan subsidies voor tuinders

18-09-2018    09:50   |    Goedemorgen

De provincie Utrecht stelt op maandag 24 september twee POP3-subsidieregelingen open die gericht zijn op investeringen door agrarische ondernemingen. Er is in totaal 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar. Ook de provincie Zuid-Holland stelt geld beschikbaar voor de glastuinbouw.

De subsidieregelingen zijn bestemd voor innovatieve investeringen én voor een bredere uitrol van reeds bestaande technieken in de agrarische sector.

De provincie Utrecht daagt agrariërs uit om met investeringsprojecten te komen die een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijf en een bijdrage leveren aan een verduurzaming van de Utrechtse land- en tuinbouw.

Bij de subsidieregeling voor een bredere uitrol van bestaande technieken wordt gewerkt met een investeringslijst. Alleen de investeringen die op deze lijst staan, komen in aanmerking voor een subsidie. Elke investering heeft een vaste score die uiteindelijk bepalend is voor de rangschikking. Aanvragen met de hoogste rangschikking komen het eerst in aanmerking voor subsidie. Voor deze regeling is in totaal € 1.900.000 subsidie beschikbaar.

Bij de subsidieregeling voor innovatieve investeringen worden de ingediende projecten beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Voor deze regeling is € 600.000 subsidie beschikbaar. Alleen bovenwettelijke maatregelen komen voor een subsidie in aanmerking.

Deze subsidieregelingen staan open van maandag 24 september 9:00 uur t/m maandag 19 november 2018, 17:00 uur.

Ook de provincie Zuid-Holland heeft, na het Westland, ook voor Oostland geld beschikbaar voor modernisering. Dit staat in de najaarsbegroting, blijkt uit onderzoek van GFActueel.

Met de betrokken partijen in Zuid-Holland worden in de Greenport de doelstellingen van het plan bepaald. In de begroting staat verder dat in 2018 al € 3 miljoen provinciaal geld gestoken is in de modernisering van Westland. Hoeveel geld beschikbaar is voor Oostland vermeldt de najaarsbegroting niet. In totaal heeft Zuid-Holland € 12 miljoen beschikbaar voor versnelling van ontwikkeling naar een duurzame en innovatieve economie. Dit wordt onder andere aan modernisering van het glastuinbouwcluster besteed.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws