Economische prikkel naar weerbare teeltsystemen

19-10-2021    09:04   |    AgriHolland / LNV

Minister Schouten van LNV heeft een tweetal rapporten naar de Tweede Kamer gestuur met het oog op het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, meldt AgriHolland. Ecorys heeft onderzoek gedaan naar economische prikkels die bijdragen aan de transitie naar weerbare teeltsystemen. Het tweede rapport betreft een verkenning naar een geschikte governancestructuur rond de Toekomstvisie gewasbescherming 2030.

Ecorys richt zich in het rapport 'Economische prikkels weerbare teeltsystemen. Een inventarisatie van economische prikkels die bijdragen aan de transitie naar weerbare teeltsystemen' op het uitwerken van drie typen economische prikkels: 1) subsidie, 2) fiscale stimulering en 3) heffing. Deze drie typen hebben elk hun eigen voor- en nadelen, kunnen gekoppeld worden aan verschillende momenten in de transitie en aan verschillende partijen in de keten. Het is daarom belangrijk om de economische prikkels als pakket te beschouwen, waarbij verschillende prikkels met verschillende doelen en op verschillende momenten in de tijd ingezet kunnen worden, stelt Ecorys.

De 'Verkenning governancestructuur Toekomstvisie gewasbescherming 2030' is een voorbereidend werkdocument voor de stuurgroep van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030. De partijen hebben dit rapport gebruikt voor het opstellen van de nieuwe governancestructuur. Deze bestaat uit een stuurgroep, transitieteam, klankbordgroep en verschillende werkgroepen. Deze structuur wordt geleidelijk ingevoerd en is naar verwachting in het vierde kwartaal operationeel, en zal eind 2022 worden geëvalueerd.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws