Volop kansen potorchidee op bedrijvenmarkt

29-11-2018    09:49   |    Goedemorgen

Voor kwekers van potorchideeën zijn er kansen op de bedrijvenmarkt waar hun producten niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Dat is de eerste voorlopige conclusie die de werkgroep promotie potorchidee trekt op basis van een enquête en aanvullend onderzoek dat ze de afgelopen maanden lieten uitvoeren.

Aanleiding was een rapport van Royal FloraHolland over de plantenafzet in Nederland en Duitsland. Een markt van naar schatting meer dan €650 miljoen. Benieuwd naar de wijze waarop die markt is verdeeld in diverse segmenten startte de werkgroep een enquête onder zakelijke afnemers (o.a. horeca-, hospitality- en welnessbedrijven en de overheid) over hun gebruik van groene en bloeiende planten en orchideeën in het bijzonder. Opmerkelijk is, dat waar op de consumentenmarkt orchideeën een omzetaandeel van ca. 30% hebben, ze amper voorkomen op de bedrijvenmarkt. Aanvullende interviews brachten een aantal knelpunten naar boven.

Decoratief maar lastig 
Relatief grote bedrijven maken vaker gebruik van professionele interieurbeplanters. Die werken bij voorkeur met groene planten omdat die langer meegaan en makkelijker te verzorgen zijn dan bloeiende planten. Veel kleine bedrijven halen hun planten zelf bij bloemist en tuincentra. De geënquêteerden gaven aan dat met name op plaatsen waar men relaties ontvangt de voorkeur uitgaat naar orchideeën (83% van de ondervraagden gaf aan dat met name bloeiende planten een positieve bijdrage levert aan de uitstraling van hun bedrijf), maar men heeft geen zin in onderhoud!

Onbekendheid 
Een deel van die bezwaren wordt ondervangen door nieuwe technieken, zoals waterafgiftesystemen waarbij een orchidee via een lont zelf de waterbehoefte regelt. Volgens woordvoerder Henk van Dongen namens de werkgroep Promotie orchidee liggen er volop kansen om orchideeën een prominentere positie op de bedrijvenmarkt te geven. Op de vraag aan bedrijven waar hun voorkeur naar uit gaat, antwoordt slechts 31 % dat men een sterke voorkeur heeft voor uitsluitend groene planten, 69% heeft een voorkeur voor een combinatie met orchideeën. Een derde heeft nog niet eerder aan orchideeën gedacht en 22% denkt dat de orchidee moeilijk in onderhoud is. Meer dan de helft was positief over het idee om de orchidee als (intern) cadeau te geven, maar 39% vroeg zich af hoe dit te regelen. 

Voortgang
Van Dongen wijst tot slot op een test waarbij een professionele interieurbeplanter een bestaande en een nieuwe klant liet kiezen uit een 100%-groene planten abonnement of een variant met 2/3 groene en 1/3 bloeiende planten. “Die tweede keuze genoot bij beide duidelijk de voorkeur.” Deze informatie is recentelijk gedeeld met de Denktank orchidee (een groep met vertegenwoordigers vanuit veredeling, teelt, veiling, handel en retail) . Binnenkort bespreekt de werkgroep de bevindingen van het recente onderzoek en buigen ze zich over de doorvertaling in concrete acties.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws