Blog: Werkgeluk

01-06-2021    09:06   |    Goedemorgen

Een weblog van Jolanda Heistek. Zij is programmamanager bij Greenport West-Holland. Jolanda schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

In het dagelijks leven zijn veel zaken belangrijk. Gezonde voeding. Voldoende geld. Een prettig dak boven je hoofd. Een leuke baan. Fijne collega’s. Leuke buren. Een duurzame mooie auto. Nieuwe of schone kleren. Een opgeruimd huis. Maar u weet dat er maar één ding echt belangrijk is: gelukkig zijn.

Het afgelopen jaar heeft ons geluksgevoel een knauw gekregen. Dat komt doordat onze gezondheid in het geding is en door de regels die we samen afspreken én nakomen om die gezondheid terug te veroveren. Geluk en gezondheid hebben namelijk een innige relatie. Daarom gaat een van de ambities van de Greenport West-Holland over dat thema. Onder de noemer Gezondheid & Geluk initiëren en verbinden we verschillende initiatieven in het regionale tuinbouwproductie- en handelscluster. En Gezondheid & Geluk komt op steeds meer agenda’s van organisaties en terecht...

Het betekent niet dat bijvoorbeeld werk geen effect heeft op ons geluksgevoel. Verre van dat. Zonder werk, geen geld en dus meer zorgen en minder geluk. En wie ooit iets vervelends heeft meegemaakt op zijn of haar werk weet hoe ingrijpend dat kan zijn. Je voelt je in dat soort gevallen letterlijk minder gelukkig, of zelfs ongelukkig. Echter, werk kan ook geluk geven, het gevoel hebben ergens bij te horen. Een basis waar op je kan bouwen.

En geloof het of niet: ook dat valt onder de ambities van onze Greenport. Dus ook als netwerkorganisatie voor het regionale tuinbouwcluster zetten we ons in voor meer geluk. Had u waarschijnlijk niet verwacht. En het verdient een uitleg.

De tuinbouw komt nu al goede, gemotiveerde arbeidskrachten tekort en dat aantal zal alleen maar stijgen. Die tekorten zijn er op verschillende niveaus, in verschillende functies en bij verschillende takken van het tuinbouwcluster. Daar moet wat aan gedaan worden. Daarom namen de partners van de Greenport vanuit het Innovatiepact het initiatief voor een Human Capital Akkoord. Vele tientallen partijen hebben dat akkoord ondertekend en geven daarmee aan zich in te zetten voor vraag en aanbod op het gebied van menselijk kapitaal en onze toekomstmakers van vandaag en morgen .

Onder leiding van kwartiermaker Gerard van Oosten hebben we, samen met partners (ondernemers(-organisaties), overheid en onderwijs) in de regio, sinds de start anderhalf jaar geleden veel stappen gezet. Die vindt u op greenportwestholland.nl/hca/. Gerard doet dat met een team van naaste medewerkers, ieder met zijn of haar eigen specialisme. Afgelopen week sprak ik onder meer met Hanneke Bor, een van de collega’s van het HCA-team, die zich met name richt op Next Generation.

Hanneke is gespecialiseerd in Werkgeluk. ‘Van werkdruk naar werkgeluk’ is de slogan van haar bedrijf. En dat sluit mooi aan op de doelstellingen van het Human Capital Akkoord. Want als goede medewerkers door bijvoorbeeld werkdruk zich minder gelukkig voelen en minder presteren en zelfs afhaken, dan verliest het cluster, zowel ondernemers, als de overheden en kennisinstellingen, een arbeidskracht, dus kapitaal.

Er zou wat mij betreft ook meer aandacht moeten zijn voor werkgeluk. Kijk dus niet alleen naar targets, processen en producten, maar ook naar hoe medewerkers, (netwerk)collega’s - en uzelf - in hun vel zitten. Van Welvaart naar Welzijn. Let op elkaar, zeker in deze rare tijden. Vraag met regelmaat hoe het met iemand gaat, en vraag door. Let op kleine signalen, geef vaker een schouderklop. En vergeet niet elkaar te blijven verrassen met gezonde groenten en mooie bloemen en planten. Want juist in coronatijd hebben we geleerd dat geluk en gezondheid kostbare bezittingen zijn en dat ze elkaar voeden, in stand houden en stimuleren. Delen is tenslotte vermenigvuldigen.

Wees lief, zorg goed voor jezelf en voor je omgeving, je collega’s, de anderen mensen in het netwerk en uiteraard thuis. En daarbij staat jezelf voorop. Het is misschien opvallend om dat zo te zeggen. Maar als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet voor anderen zorgen. Denk maar aan het zuurstofmondkapje in het vliegtuig...

En ik weet zeker dat een sommige mensen die mij goed kennen dit lezen met een glimlach. Ik kan daarop zeggen; Ja, door alle goede voorbeelden en wijze woorden om mij heen, weet ook ik wanneer ik moet werken aan mijzelf en mijn dosis werkgeluk!


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...