Blog: Vooruitkijken via de achteruitkijkspiegel

07-05-2021    09:09   |    Goedemorgen

Een weblog van Bart Sosef. Hij is directeur van gewasbeschermingsspecialist Biobest Nederland. Bart schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Kijken in de achteruitkijkspiegel, leren van het verleden. Kunnen we daar wat mee, of vooral weten hoe het niet moet? Als het over gewasbescherming gaat zou je dat haast wel denken. Na de opkomst van de industrie in de na-oorlogse jaren waren de jaren 70 en 80 hoogtijdagen met meer selectieve en minder belastende middelen en na de eeuwwisseling kwam de focus op emissiebeperking te liggen en vallen steeds meer toelatingen weg. Er wordt dus een ander afslag genomen om het milieu te ontzien. Elders in de agrarische sector zie je soortgelijke ontwikkelingen. Pelsdieren worden in Nederland niet meer gehouden, intensieve veehouderij staat sterk onder druk om in te krimpen en de akkerbouw zal meer natuur-inclusief moeten gaan werken en focussen op weerbaarheid. Het model van rationalisatie, ruilverkaveling en specialisatie wat sinds Mansholt  ervoor heeft gezorgd dat Nederland de tweede agrarische exporteur ter wereld werd, heeft haar tijd gehad en zal moeten evolueren naar meer duurzame productie.

De krachten die tot deze omslag hebben geleid zijn voor een groot deel afkomstig uit de maatschappij. Voedselzekerheid, oftewel brood met een plak worst hebben we al een tijdje op de plank. Het gaat ook steeds meer op de wijze waarop dit alles geproduceerd wordt. Daar wordt wat van gevonden en de sector moet zich aanpassen. Luchtwassers, vergunningen, verzet tegen megastallen, de dierlijke sector moet omgaan met een in veler ogen negatief imago. Ondanks de genoemde uitdagingen in het gewasbeschermingsdossier heeft de glastuinbouw het dan heel wat eenvoudiger. Emissievrij en fossielvrij telen behoort technisch tot de mogelijkheden. Innovatie heeft de tuinbouw dus veel gebracht, gelukkig ook een relatief positief imago.

Maar wat nu als de beeldvorming over de intensieve veehouderij geprojecteerd wordt op onze sector? Wat nu als er op enig moment gesproken gaat worden over intensieve plantenhouderij? Dat lijkt far out, maar onlangs stond er nog een tendentieus artikel op de voorpagina van NRC waarin de toelatingsprocedure van vaccins tegen het pepinomozaiekvirus aan de kaak werd gesteld. Nu staat een plant mentaal een stuk verder weg dan een mens, koe of varken maar wie weet wat we daar een generatie verder van vinden. Beeldvorming kan voor reële beperkingen zorgen , dat heeft het verleden ons geleerd. Een glazen bol levert ons dat niet op, maar trends herkennen en hier tijdig op reageren, dat kan soms zinvol zijn.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...