Blog: 'Tuinbouw zonder gas?'

04-04-2018    09:05   |    Peter van den Berg

Een weblog van Peter van den Berg, directeur AgroEnergy. Deze blog is exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Rond Pasen maakte minister Wiebes bekend welke maatregelen hij wil nemen om de gaswinning in Groningen te kunnen beperken. Het is duidelijk dat hij liefst in deze kabinetsperiode de 12 miljard m3 wil bereiken. Maar dan zeg je nogal wat. Eerdere verlagingen waren haalbaar doordat de vraag lager was, de importen stegen en contracten konden worden aangepast. Dat kwam dus niet eens zo slecht uit. Maar met 12 miljard m³ kan in een koude winter niet voldoende laagcalorisch  gas geleverd worden om al het verbruik te kunnen dekken.  En dan is er een probleem. We hebben een paar weken geleden ervaren dat twee weken kou met felle oostenwind de productie- en opslagcapaciteit van gas al vol benut was.

Wat moet of kunt u hiermee als tuinder? Nu zo veel mogelijk gas voor zoveel mogelijk jaren contracteren en vastleggen? En hiermee proberen zolang mogelijk recht op gas te hebben. Of nu definitief beslissen om de WKK niet te reviseren? Omdat gasverbruik straks verboden wordt?

Zo extreem zal het niet zijn in de komende 10 jaar. Zo schakelt België in de komende jaren volledig over op hoogcalorisch gas. Dit is overigens niet nieuw, aan de voorbereiding hiervan werken netbeheerders in België al enkele jaren. De ombouw van alle gasinstallaties is trouwens een behoorlijke operatie. Omschakeling van industrieën in een aantal gebieden in Nederland waar hoogcalorische gasleidingen dichtbij lopen, is vrij snel te doen. De installaties zijn goed om te bouwen.  Dat verlaagt het gasverbruik voor Groningen binnen enkele jaren.

De omschakeling van regionale gasdistributienetten naar hoogcalorisch is gezien de totale kosten minder logisch. Alternatief is dat je meer hoogcalorisch gas omzet naar laagcalorisch. Dan moet je een nieuwe kwaliteitsconversie installatie bouwen. Volgens de media kost zo’n installatie 500 mln euro voor 7 mrd m3 omzetting per jaar. Als we deze installatie nog 10 jaar nuttig kunnen gebruiken, kost dit iedere gasverbruiker op het regionale net een halve cent per m3 extra in deze periode.

Alle reden dat u zich de vraag stelt: wat zijn voor mijn bedrijf de mogelijkheden om naar duurzame warmteverbruik te komen? Is dat aansluiting op een aardwarmteproject of een warmteleiding in de buurt? Of is het een warmtepomp met acquifer? En waar komt dan mijn CO2 vandaan? Per wanneer kan dit?
Kan dit morgen? Nee we moeten reëel zijn: aardwarmteclusters, warmterotondes, offshore windparken en andere grote productie-eenheden zijn niet morgen klaar. Maar we moeten nu wel versnellen. WKK is nog steeds een efficiënte techniek om warmte, CO2 en elektriciteit te maken. Wel kun je verwachten dat WKK’s minder uren (mogen) draaien. Basislast warmte- en elektriciteitsvoorziening moet ergens anders vandaan komen.

Daarbij is de gasprijs duidelijk niet de drijver. De termijnprijzen van gas laten zien dat producenten al tevreden zijn met 16 ect/m3. Dat de overheid de transporttarieven en energiebelasting op gas zal verhogen, ligt erg voor de hand. Hoe de maatregelen er verder uit komen te zien, moeten we afwachten. Een duidelijke extra stimulans voor warmte-infrastructuren zou effectief zijn. Maar ook een aanpassing van gastransporttarieven. Want als een afnemer incidenteel verbruikt, moet dat beloond worden terwijl dat nu gestraft wordt.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws