Blog: Samen naar duurzame wereld: welke rol is voor ons weggelegd?

04-05-2021    09:24   |    Talitha Timmerman

Een weblog van Talitha Timmerman. Zij is Commercieel Manager bij Royal Brinkman. Talitha schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Duurzaamheid is vandaag de dag niet meer weg te denken uit het publieke debat en de strategie van organisaties. In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling aangenomen. Deze agenda ziet toe op een door de lidstaten gedeelde blauwdruk voor vrede en welvaart voor mens en planeet, voor onze en toekomstige generaties. Centraal in deze agenda staan 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die een dringende oproep zijn tot actie door alle landen, die onderdeel uitmaken van dit mondiaal partnerschap.

De agrifoodsector is één van de grootste economische sectoren van Nederland. Bovendien is Nederland één van de grootste exporteurs van agrifoodproducten ter wereld. Tegen deze achtergrond ben ik ervan overtuigd, dat wij als sector, bedrijven in de sector en medewerkers in deze bedrijven een belangrijke rol spelen in het behalen van de doelen in de Verenigde Naties agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

De vraag die mij bezighoudt, is op welke wijze de sector kan bijdragen aan het realiseren van deze doelen, zoals geen honger, schoon water, betaalbare en duurzame energie, waardig werk en economische groei, verantwoorde consumptie, productie en klimaatactie en partnerschap om doelstellingen te bereiken. Door het verbinden van de juiste partijen, onder de noemer ‘Let’s improve together’, speelt Royal Brinkman een belangrijke rol in het stimuleren, versnellen, verbreden en verankeren van tech-innovaties in de tuinbouwsector. De innovatiestrategie is toegespitst op de focusgebieden ‘toekomstbestendig ondernemen’, ‘nieuwe teeltconcepten’ en ‘van data naar waarde’. Op basis daarvan worden partijen bijeengebracht die vanuit verschillende kennisdomeinen samen technologische totaaloplossingen kunnen ontwikkelen voor vraagstukken, zoals verduurzaming, efficiency en arbeidsbesparing. Zelf vind ik dat inspirerend en motiverend en hoop ik dat meer bedrijven (of individuen bij bedrijven) zich gaan inzetten voor een duurzamere toekomst. Dat duurzaam telen ook bedrijfseconomisch voordeel kan bieden, bijvoorbeeld door verlaging van de afvalkosten of het kunnen leveren van versproduct aan klanten met duurzaamheidseisen, zal de verduurzaming van onze sector versnellen.

De hele wereldbevolking op een duurzame manier voeden en van voedsel voorzien is een enorme uitdaging; zeker als er in 2050 rond de 10 miljard monden te voeden zijn. Tech-innovaties zullen hier een belangrijke rol in spelen. Door data om te zetten in bruikbare kennis kunnen we op duurzame wijze voldoende voedsel blijven produceren. Voorbeelden hiervan zijn drones en agribots om de productie te optimaliseren en de productieketen te verkorten om de footprint te verkleinen. Binnen de sector zien we dat bedrijven elkaar al veelvuldig opzoeken om krachten te bundelen, resulterend in sectorbrede en -overstijgende samenwerking en partnerships.

Dan tot slot ook even de blik op onszelf gericht. Het gedrag van ons als consument is aan het veranderen; wij vragen meer en meer bewust naar een gezond en duurzaam productaanbod. Nu is de vraag in hoeverre de consument ook bereid is om te betalen voor een duurzamer product respectievelijk voor de onzichtbare kosten, zoals impact op milieu en klimaat. Op welke wijze draag jij bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties? Leuk om nog eens na te lezen op THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org) en over na te denken.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Even met vakantie!

De redactie van Goedemorgen gaat twee weken met vakantie. Daarom is de nieuwsbrief van vandaag even de laatste...