Blog: Russische roulette of nieuwe vormen van samenwerken?

20-06-2022    09:52   |    Erik Flinterman

Een weblog van Eric Flinterman. Hij is sparringpartner voor ondernemers in de tuinbouw bij ABAB Accountants en Adviseurs. Eric schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Onstuimige omstandigheden bepalen steeds meer uw resultaat. Zijn de extreem sterk gestegen energieprijzen nog wel te managen? Ook de arbeidskosten rijzen de pan uit, als u al genoeg personeel kunt vinden. Daarbij hebben we ook nog te maken met een zeer hoge inflatie, waardoor de vraag naar uw producten gaat afnemen.

Ondertussen stellen de overheid en uw klanten steeds hogere eisen aan duurzaamheid. Het wordt er niet gezelliger op. Geruststellende woorden als: ‘de energieprijzen zullen ook wel weer dalen’ en ‘de tuinbouw is er altijd weer bovenop gekomen’ stellen mij niet gerust. Ik zie wel veel creatieve acties en goed ondernemerschap. Zo wordt er goed ingespeeld op de onbalans op het elektriciteitsnet. De WKK, boilers, warmte-opslagtanks en belichting worden flexibel ingezet met soms verbluffend goede resultaten. Het is wel zorgelijk dat de energiekosten per m2 tussen vergelijkbare ondernemers extreem verschillen: tot wel € 30 euro per m2.

Afhankelijkheid verminderen
Ondanks de creativiteit, goed ondernemerschap en de relatief sterke vermogenspositie gaat niet iedere ondernemer deze extreme omstandigheden overleven. Russische roulette spelen is niet leuk, het kan u de kop kosten. Hoe kunt u de afhankelijkheid van extreme externe factoren beperken? Er wordt veel geïnvesteerd in led-belichting om de energiekosten fors terug te dringen. Ook wordt er gekozen voor minder of niet belichten of voor andere teelten die minder energie vragen.

U moet wel hogere prijzen bedingen bij uw afnemers, maar tot hoever wil de consument gaan? Niet elk product zal voor elke prijs gekocht blijven worden. Bepaalde energie- en arbeidsintensieve productgroepen zullen krimpen. Retailers zijn inmiddels al actief in zuidelijke landen om hun aanbod veilig te stellen. Er is ook veel belangstelling voor mechanisatie om de arbeidskosten te drukken. Toch zie ik daar nog niet echt doorbraken in. Hopelijk is de druk nu zo hoog dat automatisering echt zoden aan de dijk gaat zetten door gezamenlijk ontwikkelingen te financieren.

Verantwoord winstgevend businessmodel
Innovatie blijft het sleutelwoord om Russische roulette om te zetten naar een verantwoord winstgevend businessmodel. Alleen technische innovatie is niet genoeg. Iedere ondernemer moet de samenwerking opzoeken om echt daadkracht te krijgen op het gebied van innoveren. Samen innoveren is een expertise, waarvoor ook begeleiding kan (en moet) worden ingehuurd. De tuinbouwsector werd groot door zeer intensief samen te werken. Veel van deze opgebouwde samenwerkingsverbanden staan nu ter discussie, zijn afgezwakt of helemaal verdwenen. Nu is er echt een noodzaak om weer intensief op grote schaal samen te werken om de uitdagingen op het gebied van energie en arbeid aan te gaan. Of blijft u liever Russische roulette spelen?

Wilt u hier eens over sparren? Neem dan contact met mij op via telefoonnummer 073-6465419 of stuur een bericht.


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Jack Ma bezoekt WUR

Jack Ma, oprichter van de Jack Ma Foundation en medeoprichter en voormalig uitvoerend voorzitter van Alibaba...