Blog: Naar volwassen arbeidsrelaties

02-01-2019    08:35   |    Goedemorgen

Een weblog van Henk Strating. Hij is oprichter van het bedrijf HS Arbeidsvoorwaarden CAO-advies & onderhandelingen. Strating schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

De discussie over de vraag of de arbeidsmarkt vast of flexibel moet zijn kan niemand ontgaan. Voor- en tegenstanders lijken zich steeds vaster in hun eigen standpunten te bijten. Aan de ene kant staan vakbonden en een aantal politieke partijen die het liefst zouden zien dat iedereen een vast dienstverband krijgt, onder de werking van een CAO valt en wettelijk verplicht verzekerd is van sociale zekerheid en pensioen. Zo is het in hun ogen altijd geweest en zo moet het blijven. En voor zover het de afgelopen jaren is veranderd moet het weer zo worden. Aan de andere kant staan veel werkgevers en hun organisaties, een aantal andere politieke partijen en inmiddels meer dan een miljoen ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel).

De laatsten hebben er de afgelopen jaren zelf voor gekozen om niet in dienstverband, maar als zelfstandige te gaan werken. Vaak uit vrije keuze, soms omdat de omstandigheden daar aanleiding toe gaven, bijvoorbeeld omdat zij hun baan verloren. Op hen zijn de CAO, de wettelijke sociale zekerheid en pensioen niet van toepassing. In plaats daarvan kunnen ze gebruik maken van bepaalde fiscale voordelen. Voor- en tegenstanders lijken steeds feller tegenover elkaar te staan. Dat is vreemd, want de werkelijkheid toont aan dat beide prima naast elkaar kunnen bestaan. Als schijnconstructies, waarbij werkgevers uitsluitend om financiële redenen dienstverbanden omzetten in zogenaamde zelfstandigheid, worden aangepakt is er geen enkele reden om werknemers in dienstverband en zelfstandigen tegen elkaar uit te spelen. Integendeel.

Er is veel meer reden om te zoeken naar een combinatie van beide. Die bestaat uit een arbeidsrelatie waarin medewerkers (werknemers en/of zelfstandigen) voldoende zekerheid wordt geboden om een bestaan op te bouwen. Tegelijkertijd biedt die arbeidsrelatie voldoende flexibiliteit om in te kunnen blijven spelen op de steeds veranderende wensen van klanten. Ik noem dat volwassen arbeidsrelaties tussen werkgevers en medewerkers die er samen in slagen om voortdurend de juiste balans van flexibiliteit en zekerheid te vinden. Zulke arbeidsrelaties wens ik werkgevers, werknemers én zelfstandigen van harte toe!


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws