Blog: 'Minister, pas GMO-regeling voor 1 april aan!'

08-03-2018    10:26   |    Ruud van der Vliet

Een weblog van Ruud van der Vliet, directeur bedrijven bij Rabobank Westland. Deze blog is exclusief geschreven voor Goedemorgen.

Wat is GMO ook alweer? De lidstaten stimuleren de ontwikkeling van de land- en tuinbouw door gezamenlijk EU-beleid. Voor de groente- en fruitsector is er de gemeenschappelijke marktordening (GMO). Erkende producentenorganisaties (bijv. telersverenigingen) in de sector komen in aanmerking voor de GMO Groenten en fruit. Erkende telersverenigingen en afzetorganisaties verzorgen onder meer de gezamenlijke afzet van geproduceerde groenten en/of fruit van al hun leden. De GMO-subsidie loopt op tot 4,1% van de waarde van de totale afzet van een producentenorganisatie en maximaal 50% van de uitgaven/investeringen. De andere 50% wordt gefinancierd uit de eigen bijdragen van de leden . Subsidiabele posten zijn personeelskosten, duurzame productiemiddelen, overige en algemene kosten.

De doelstellingen van GMO zijn helder:
•    duurzamere productie van groente en fruit
•    beperken van schommelingen in inkomens van telers
•    verhogen van de consumptie van groenten en fruit
•    bescherming van het milieu door stimuleringsmaatregelen

Deze doelstellingen worden door iedereen in de sector omarmd. Waarom is toch bijna niemand in Nederland enthousiast? Sterker nog, de animo om gebruik te maken van GMO-subsidies is momenteel tot een nulpunt gedaald. De redenen zijn bekend; de sector is in het verleden met terugwerkende kracht op de vingers getikt en mede door de aanzienlijke boetes zijn de erkenningseisen voor GMO verder aangescherpt. De Nederlandse overheid is onbetrouwbaar gebleken in de uitvoering van het GMO-beleid èn heeft de eisen hoger gesteld dan Brussel voorschrijft. Natuurlijk heeft de sector zelf ook fouten gemaakt; dat zijn trieste incidenten, met grote mentale en financiële impact.

Belangrijk woord binnen de vigerende GMO-regeling is ‘improvement’ ; waar Brussel verbetering heeft bedoeld, heeft de Nederlandse overheid er vernieuwend van gemaakt. Een wereld van verschil! Want echt iets nieuws creëren is heel iets anders dan iets verbeteren. Dat geldt ook voor termen als ‘behoud van milieu of productkwaliteit’. Nederland stelt hier (onnodig) fors hogere eisen dan Brussel.  Nederland heeft de huidige GMO daarmee feitelijk onwerkbaar gemaakt voor de sector. Maar er kan voor 1 april 2018 door de Nederlandse overheid gerepareerd worden.

Dat is het goede nieuws!

Oproep aan de minister is dan ook om de minimaal EUR 100 mln GMO-subsidies die beschikbaar kan zijn voor de sector ook echt toegankelijk te maken door eenduidige, bruikbare en bestendige GMO-regelgeving op het niveau van Brussel. Hierdoor ontstaat een eerlijke concurrentiepositie met de rest van de EU.  

En… snelheid is geboden, want het is zo 1 april!


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws