Blog: Heel hard nodig!

31-05-2021    10:54   |    Hans Ligtenberg

Een weblog van Hans Ligtenberg. Hij is oud-docent Groene bedrijfskunde aan de Hogeschool Inholland in Delft en als vrijwilliger actief bij PUM. Deze weblog schreef hij exclusief voor Goedemorgen.

Wij zijn zo langzamerhand weer een beetje aan het bekomen van de corona-crisis. Ergens in de loop van dit jaar zijn zij die het willen, gevaccineerd. Wij kunnen weer op vakantie en de deur van de kroeg staat ook alweer op een kier. Zoals altijd hebben wij het in onze westerse wereld weer goed geregeld. Een enorm sociaal vangnet voor eenieder, genoeg vaccins, genoeg medicijnen, de ziekenhuizen bleven functioneren en aan vers en gezond voedsel ontbreekt het al helemaal niet.

Onze wereld draaide door, waar elders de wereld tot stilstand kwam.

Hoe anders is dat in andere delen van onze wereld waar het aan alles ontbreekt. Geen sociale voorzieningen, niet werken, geen inkomen, niets te besteden en dus ook geen eten. Alleen al in Afrika 155 miljoen slachtoffers van de honger. De beelden vanuit de ziekenhuizen in India, Brazilië en andere ontwikkelingslanden hebben we zeker nog op het netvlies. Het zal nog wel even duren voordat daar de boel ook weer een beetje van de grond komt. Nu wordt er dinsdag 1 juni een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het World Horti Center en PUM. Wat het WHC doet moge wel duidelijk zijn. PUM is een vrijwilligersorganisatie die het Midden- en Kleinbedrijf in meer dan 30 (34 om precies te zijn) ontwikkelingslanden ondersteunt bij het verbeteren van hun business door praktische kennis te delen. Binnen PUM is het Tuinbouwcluster één van de belangrijkste sectoren is veel vraag naar onze kennis en kunde: op jaarbasis doet PUM in totaal zo’n 1700 adviesmissies wereldwijd. Belangrijk werk om in dit soort landen de voedselvoorziening of hun vaak krakkemikkige verdienmodel te verbeteren. Het spaart levens, creëert banen en biedt heel veel mensen weer perspectief. Het is fantastisch vrijwilligerswerk en zorgt voor veel werkplezier.

Nu staat PUM bekent als een club van “ouwe knakkers” die hun kennis, kunde en ervaring beschikbaar stellen. Maar ook PUM blijft zich ontwikkelen want inmiddels zijn ook jonge mensen van harte welkom als vrijwilliger. Jonge experts worden gekoppeld aan een ervaren expert om samen met een ondernemer aan een adviesopdracht te werken. Voor Nederlandse bedrijven is dit vaak een mooie manier om invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: hun medewerkers worden dan voor korte tijd vrijgesteld om als corporate volunteer te worden ingezet als PUM expert,. Door corona wordt er op dit moment niet gereisd maar verloopt het advieswerk vooral via Teams en Zoom. Niet eenvoudig maar wel buitengewoon nuttig. Zodra het weer kan gaan PUM experts weer op reis om ondernemers in ontwikkelingslanden een stap verder te helpen.

De samenwerking tussen PUM en het Nederlandse bedrijfsleven is niet alleen interessant in het kader van corporate volunteering maar ook als het gaat om hulp en handel. PUM legt niet zelden de relatie tussen ondernemers in ontwikkelingslanden en Nederlandse bedrijven om meer impact te creëren. Dit is niet alleen goed voor de MKB-er maar helpt ook Nederlandse (tuinbouw)bedrijven om te ondernemen in landen waar het soms lastig is om zaken te doen.

De samenwerking tussen het WHC en PUM is dus gebaseerd op het delen van kennis, gebruik te maken van elkaars netwerk waardoor PUM meer impact kan maken in landen waar dit zo hard nodig is en de Nederlandse tuinbouwsector ondernemingskansen krijgt in ontwikkelingslanden. De samenwerking van WHC en PUM is dus eigenlijk een marketinginstrument voor onze sector en een verrijking voor medewerkers uit bedrijven die als PUM expert op adviesmissie gaan. Contact met internationale collega’s  en adviesmissies zijn onvergetelijke ervaringen!!

Wil je meer weten? Kijk op www.pum.nl/nl/word-pum-expert of mail ondergetekende via hans.ligtenberg@spam-protectpum.nl


Reacties (1)

Margriet Nieuwenhuis 3 weeks ago

Goed werk Hans.

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Haan van Oranje?

Oké, we weten dat de haan het symbool van de Fransen is. Maar zeg nou zelf, deze haan zou toch niet misstaan...