Rol biostimulanten onderzocht

12-10-2017    10:07   |    Ellis Langen

Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij (aanspreekpunt van de NL-zeewiersector) starten een onderzoek naar de rol van biostimulanten (zeewierextracten en bacteriën) en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tulpen- en in de chrysantenteelt onder glas in de grond. Ook in andere gewassen, zoals in de tomaten- en slateelt, wordt onderzoek gedaan door partijen uit andere landen.

Dit onderzoek is onderdeel van het Bio4safe-project waarin het Belgische Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) de lead heeft. Het onderzoek wordt samen gedaan met partners uit België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Dit project wil het water- en nutriëntenverbruik verminderen via het gebruik van biostimulanten (zeewierextracten en bacteriën), die de nutriëntengebruiksefficiëntie, de tolerantie tegen abiotische stress en/of de plantkwaliteit van planten verhogen. Door het gebruik van biostimulanten te combineren met innovatieve plantsensoren die planten online monitoren, hopen de onderzoekers het verbruik van water en meststoffen met respectievelijk 20 en 10% te verminderen, afhankelijk van het gewas.

Het project zet in op demonstratieproeven met verschillende tuinbouwteelten in de drie landen om zo diverse doelgroepen te bereiken. Verder ligt de focus ook op het potentieel van biostimulanten op basis van zeewier, om zo economische mogelijkheden voor zeewierproducenten in de 2 Zeeën regio (kustregio’s langs de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal) te creëren. Proeftuin Zwaagdijk start deze maand nog met proeven in de tulpenteelt onder glas en volgend voor- en najaar is chrysant aan de beurt. Roy Wubben, projectleider bij Proeftuin Zwaagdijk: "De proeven vinden drie jaar achtereen plaats."

Ingegeven door milieudruk
De 2 Zeeën regio staat bekend om haar intensieve tuinbouw die vraagt om grote hoeveelheden water en meststoffen. Verschillende EU-richtlijnen hebben als doel de waterkwaliteit te beschermen door stikstof- en fosforuitspoeling te voorkomen, te streven naar een verbetering van de bodemkwaliteit of te anticiperen op het tekort aan water. Naast deze wetgevende milieudruk, dwingen ook economische redenen telers om hun water- en nutriëntenverbruik te verminderen.

Effect biostimulanten kwalificeerbaar maken
Met dit project willen Proeftuin Zwaagdijk en de stichting ook een gestandaardiseerd protocol uitwerken dat geaccrediteerde laboratoria kunnen gebruiken om biostimulanten objectief te evalueren. De situatie is nu zo dat elk lidstaat zijn eigen regelgeving heeft betreffende het commercialiseren van biostimulanten. Tegen 2020 zal de EU een gemeenschappelijk Europees kader uitwerken voor de verhandeling van biostimulanten. Dan is het goed de positieve effecten van biostimulanten op nutriënten- en waterverbruik te kunnen kwanitficeren.

De partners uit de andere landen zijn Proefcentrum voor Sierteelt en CropFit Universiteit Gent, ISA Lille en Pôle Légumes in Frankrijk en NIAB EMR en Dove Associates in Engeland. In België doet men onderzoek in de sierteelten Surfinia en Hydrangea, in Engeland in de aardbeienteelt en framboos en in Frankrijk wordt onderzoek gedaan in de tomaten- en slateelt.

De partners zullen hun bevindingen delen met diverse relevante organisaties, zoals meststoffenfabrikanten, belangenorganisaties, producenten van biostimulanten, overheden en onderzoeksinstellingen, uit de vier landen. Het Bio4safe-project loopt vier jaar en wordt gesubsidieerd door Europa via het Interreg 2 Zeeën Programma. 


Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws