Blog: Crisisproof en toekomstproof

20-10-2020    09:31   |    Jolanda Heistek

Een weblog van Jolanda Heistek. Zij is programmamanager bij Greenport West-Holland. Jolanda schrijft deze weblog exclusief voor Goedemorgen.

Terwijl ik dit schrijf, wacht Nederland op de persconferentie van het kabinet over de nieuwe coronamaatregelen. Het is niet de eerste persconferentie en ik vrees ook niet de laatste.

Nog maar zeven maanden geleden wisten we niet dat er zoiets bestond als ‘het oude normaal’. En nu al zijn we bijna allemaal gewend aan de nieuwe omgangsnormen. Want heeft u dat ook: dat u gek opkijkt als twee mensen op tv elkaar omhelzen? Dan botsen even het nieuwe en het oude normaal.

De coronacrisis is ingrijpend. Verschillende sectoren piepen en kraken en de zorg het hardst. En ook achter de voordeur thuis en op het werk schuurt het jammer genoeg soms. Het heeft een enorme economische en ook maatschappelijke (lees: menselijke) impact. Gelukkig is de tuinbouw - na een paar schrikweken in maart en april - redelijk hersteld, onder meer dankzij goed ingrijpen van de crisisorganisatie tuinbouw en de overheid. En de flexibiliteit en creativiteit van ondernemers. De tuinbouw is dus redelijk crisisproof. Dat is goed nieuws. Maar is dat voldoende?

Die vraag stelde Ted Duijvestijn hardop tijdens zijn Tuinbouw Troonrede bij VNO NCW-Oostland. Ted kennen we allemaal van Duijvestijn (Duurzame) Tomaten, als lid van het bestuur van de Greenport, winnaar Ranking the Grower 2020 en als pleitbezorger van veranderingen. Of het nu gaat om jeugd, energie of klimaat: Ted steekt energie in de toekomst van onze mooie sector. Gelukkig zijn er  een paar ondernemers in de tuinbouw die zich net zo durven inzetten en uitspreken als Ted.

In zijn ‘Tuinbouw Troonrede’ gaf Ted zijn visie op de toekomst van de tuinbouw. Voor die toekomst is het belangrijk dat het cluster zich meer betrokken weet bij de maatschappij. “We kunnen als tuinbouw twee dingen doen: of we keren terug naar het oude normaal. Of we maken onszelf weer bijzonder, doordat we de maatschappij én onszelf helpen”, vertelde hij. “We moeten efficiënt zijn op de vierkante meter, en waarde bieden voor de rest van Nederland en de wereld. We moeten onze bedrijven koppelen aan maatschappelijke vraagstukken.”

Hoe je dat moet doen? Allereerst in gesprek gaan met de omgeving. En dan niet de omgeving binnen de sector, maar daarbuiten. De overbuurman en overbuurvrouw noemt Ted dat in zijn Tuinbouw Troonrede. Ik denk dan aan bedrijven en kennisinstellingen uit andere sectoren en studenten en inwoners van de steden om ons heen (Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Delft). “Vraag hem of haar wat belangrijk is, wat het beeld is van de tuinbouw en onze producten, wat voor wereld hij of zij wil.”

In zijn speech belichtte Ted het programma Circulaire Stad van de Greenport. Daar zoeken we met verschillende partijen (ondernemers, overheid en kennisinstellingen) naar de verbinding tussen tuinbouw en de stad. En de waarde van de tuinbouw voor de stad. “Zuid-Holland is namelijk de ideale proeftuin voor ideeën rondom de circulaire stad. De vraag is: hoe kunnen in en rondom de stad productie en consumptie van voeding samenkomen, met hergebruik van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen”

Daarmee is de Circulaire Stad een zeer concrete uitwerking van de Greenport-strategie ‘Feeding and Greening the Megacities’. Die strategie richt zich op drie punten: duurzame en innovatieve concepten ontwikkelen en uitvoeren voor afzet in thuismarkt West-Europa, die concepten vermarkten richting megasteden elders in de wereld, en nummer 1 in kennis & innovatie blijven.

En daar hebben we iedereen voor nodig. Ik was dan ook zeer blij met de toespraak van Ted. Hij gaf inspiratie waarheen de tuinbouw zou moeten gaan. En hij zet hiermee bekenden en onbekenden aan het denken. Een stip aan de horizon dus. De weg naar die stip is bochtig en hobbelig. Maar u heeft bewezen tegen een stootje te kunnen. We zijn crisisproof. De volgende uitdaging: toekomstproof worden, zodat de volgende crisis (en die komt er vast wel weer een keer aan, of het nu de tweede coronagolf is, of recessie, geopolitiek, droogte, arbeid, energie, etc.) een moment van reflectie is, en geen diepe kraters slaat.

De tuinbouw is wereldkampioen ‘Produceren van weerbare planten en gezonde producten’. Laten we dan ook werken aan onze eigen weerbaarheid. Zowel bedrijfsmatig als onze persoonlijke gezondheid. Dan zijn we met zijn allen Toekomstproof!

Voor iedereen die de Tuinbouw Troonrede nog niet heeft gezien: op www.greenportwestholland.nl/troonrede-ted-duijvestijn/ kunt u ‘m bekijken én nalezen.
Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties

Reageer op dit bericht

Meer nieuws

Instagram: Op naar Malta

Bij Olsthoorn Greenhouse Projects worden de voorbereidingen getroffen voor een te bouwen kas op Malta....